Objavljeno: 04. 03. 2020. , Ažurirano: 13. 03. 2020.

ŽK Koprivnica ispituje interes županijskih tvrtki za osnivanje Sekcije Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu ŽK Koprivnica.

Sekcija bi okupljala predstavnike tvrtki članica ŽK Koprivnica koji obavljaju stručne poslove zaštite okoliša u svojim tvrtkama te tvrtki registriranih za djelatnosti gospodarenja otpadom, opskrbe vodom, uklanjanjem otpadnih voda i sanacije okoliša. Sekcija bi bila dio Zajednice za zaštitu okoliša koja djeluje u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Osnivanjem Sekcije članicama bi se omogućila lakša zaštita zajedničkih interesa, unapređenje suradnje te pokretanje novih projekata.

Radom u Sekciji članice Hrvatske gospodarske komore, u suradnji s predstavnicima znanstvene zajednice te relevantnih državnih, regionalnih i lokalnih institucija kreiraju poslovnu politiku i prilike radi poboljšanja poslovanja te poticanja razvitka županijskoga gospodarstva.

Rad Sekcije odvijao bi se putem:

  • organiziranja radnih sastanaka radi rasprave problema povezanih s obavljanjem djelatnosti
  • suradnje između članica radi razmjene znanja i iskustava te međusobnog povezivanja
  • zajedničkog nastupa prema kreatorima hrvatske makroekonomske politike i zakonodavnim tijelima
  • aktivnosti za unapređenje poslovanja tvrtki na stručnim seminarima o novim tehnologijama, izmjenama zakonske regulative i sl.

Ako ste zainteresirani i smatrate da bi vam koristio rad u Sekciji, molimo da popunite online obrazac u nastavku ovog teksta do 27. ožujka.