SEPA aktualnosti: promjena u HRK SCT platnoj shemi, rok za prelazak na SEPA izravno terećenje i nova platna shema za nove trendove u plaćanjima

Objavljeno: 14. 03. 2019. , Ažurirano: 15. 03. 2019.

SEPA – jedinstveno područje plaćanja u eurima (engl. Single Euro Payments Area) jest područje u kojemu potrošači, poslovni subjekti i tijela javne vlasti mogu uplaćivati i primati plaćanja u eurima pod jednakim osnovnim uvjetima, pravima i obvezama, neovisno o lokaciji. Provedba projekta SEPA u Hrvatskoj u tehničkom smislu predstavlja i djelomičnu reformu platnog sustava jer su tim projektom obuhvaćene i nacionalne platne transakcije u kunama. Područje SEPA-e obuhvaća 36 država: sve članice EU te Island, Lihtenštajn, Norvešku, Švicarsku, Monako, San Marino, Andoru i Vatikan.

U prilogu šaljemo SEPA Newsletter broj 8, koji je izradio Hrvatski SEPA forum kako bi se poslovni subjekti i građani informirali o SEPA aktualnostima, odnosno o promjeni u HRK SCT platnoj shemi, roku za prelazak na SEPA izravno terećenje te o novoj platnoj shemi za nove trendove u plaćanjima.

Osmi broj SEPA Newslettera donosi ove teme:

  •  Promjene u HRK SCT platnoj shemi i promjeni u SCT – Uputi za klijente pain.001
  •  Puna implementacija Osnovne HRK SDD sheme – završetak prijelaznog razdoblja
  •  SEPA Instant kreditni transfer u kunama – nova platna shema za nove trendove u plaćanjima.