Objavljeno: 27. 03. 2017. , Ažurirano: 28. 03. 2017.

Okruglim stolom "Učimo upravljati novcem", koji se održao u Ministarstvu znanosti i obrazovanja 27. ožujka, započelo je obilježavanje Europskog i Svjetskog tjedna novca u RH.

Pomoćnica ministra znanosti i obrazovanja Sanja Putica istaknula je da Ministarstvo podržava nastojanja unaprjeđenja obrazovanja u cjelini, a u realizaciji ovih aktivnosti uključen je veći broj institucija i udruženja koja svoj angažman temelje na intersektorskom pristupu.

Uvodnu prezentaciju je održao Danijel Čajkovac iz Ministarstva financija, a na okruglom stolu su sudjelovali predstavnici institucija uključenih u projekt financijske pismenosti u RH: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Agencija za odgoj i obrazovanje, HANFA, HNB, HUO, HGK, HUB, UMFO, HUP, Zagrebačka burza i Štedopis.

"Uočljiva je nedovoljna financijska pismenost populacije mlađe od 19 godina. Mlade treba što bolje upoznati kako bi se precizno utvrdile njihove želje i potrebe, a te bi spoznaje bile okosnica za formuliranje obrazovnih programa za mlade", rekao je viceguverner HNB-a Bojan Fras. Dodao je kako je edukacija iznimno važna prvenstveno u pogledu usvajanja praktičnih znanja koja su bitna za područje poslovnih financija.

"HGK prepoznaje važnost opismenjavanja mladih te je iz tog razloga od 20. veljače do 22. ožujka organizirala Pilot projekt u zagrebačkim srednjim školama "Više znamo bolje razumijemo – Financijska pismenost u srednjim školama" u koji su bile uključene dvije gimnazije i tri strukovne škole s 200 učenika te 150 profesora i 40 predavača programa", rekao je direktor Sektora za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize HGK Zvonimir Savić. Kroz program su se učenicima nastojali pojasniti osnovni pojmovi i ukupan značaj financijskih institucija te njihova pozicija (banke, osiguranje, investicijski i mirovinski fondovi, burze, te upravljanje osobnim financijama). U projektu su sudjelovali i Ministarstvo financija, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba, HANFA te udruženja financijskih institucija.

"Zaštita potrošača važan je segment financijske pismenosti", naglasila je Đema Bartulović iz Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. "Često potrošači nisu u stanju procijeniti posljedice sklopljenih ugovora i to treba svesti na minimalnu mjeru. Potrošačko povjerenje od presudne je važnosti za profitabilno poslovanje što poslodavci često zaboravljaju", rekla je Bartulović te zaključila kako se prilikom educiranja potrošača mogu koristiti različiti alati.

Pojedine europske zemlje financijsku su pismenost integrirale u obrazovni sustav. Istovremeno s financijskim opismenjavanjem, treba popularizirati poduzetništvo te objašnjavati njegov značaj, ne samo za ekonomiju, već i za društvo u cjelini. Ukazano je na potrebu upoznavanja novih oblika digitalne ekonomije kao što su primjerice e-računi odnosno online plaćanja.

HGK tijekom cijele godine provodi različite aktivnosti usmjerene podizanju financijske pismenosti građana i poslovnih subjekata, posebice malih i srednjih, pri čemu su u Svjetskom i Europskom tjednu novca 2017. njezine aktivnosti posebno intenzivirane. "Ove godine ćemo opet, uz Zagreb, uključiti i druge gradove putem naših županijskih komora, a nastavit ćemo s uspješnom suradnjom s visokoškolskim ustanovama", dodao je Zvonimir Savić.

Napomenuo je kako tijekom ovoga tjedna HGK organizira nekoliko događanja za studente i učenike srednjih škola. Konferencija Financijska pismenost i visokoškolske ustanove u Osijeku na Pravnom fakultetu se održava 28. ožujka. S istovrsnom tematikom u Rijeci će se održati 29. ožujka na Ekonomskom fakultetu, a u Zagrebu 30. ožujka na Ekonomskom fakultetu. U ŽK Varaždin i ŽK Split održat će se 28. i 30. ožujka predavanja za učenike srednjih škola. U Središnjici HGK u Zagrebu održat će se 31. ožujka Okrugli stol na kojem će se evaluirati provedba Projekta u srednjim školama te dati smjernice i preporuke za daljnje aktivnosti, a u čijem će radu sudjelovati predstavnici svih institucija uključenih u projekt.

Kao i prethodnih godina, u travnju, HGK i Udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima organiziraju edukativno-informativna događanja za građane i predavanja za studente povodom obilježavanja Svjetskog dana investicijskih fondova, 19. travnja.