Vrijeme održavanja: 21.10.2016.

Objavljeno: 13. 10. 2016. , Ažurirano: 24. 10. 2016.

Ministarstvo gospodarstva i Europski potrošački centar Hrvatska održali su 21. listopada u Županijskoj komori Osijek okrugli stol na temu: Lokalna samouprava u sustavu zaštite potrošača i rješavanje pritužbi potrošača u javnim uslugama, s naglaskom na komunalna poduzeća. Osim predstavnika jedinica regionalne i lokalne uprave i samouprave na okrugom stolu sudjelovali su predstavnici tvrtki pružatelja javnih usluga te predstavnici udruge Potrošački forum iz Osijeka, pri kojoj djeluje osječko Savjetovalište za potrošače.

Đema Bartulović iz Ministarstva gospodarstva govorila je o pravnim osnovama obveze JLS u području zaštite potrošača. Obveza JLS da vode računa o zaštiti potrošača predviđena je Ustavom RH, Zakonom o lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi, Zakonom o zaštiti potrošača kao i Nacionalnim programom zaštite potrošača za razdoblje 2013.-2016. Nazočnima je prestavila izvješće o provedbi Nacionalnog programa te zaključila da isto pokazuje da ima još dosta prostora za poboljšanje položaja i zaštitu potrošača u Republici Hrvatskoj. Pri tome poseban naglasak bi trebalo dati na poticanje izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova, budući zaštitu nije moguće odgovarajuće ostvariti u redovnom sudskom postupku. Trenutno je u izradi novi Nacionalni program za razdoblje 2017.-2020. koji treba ukloniti sve zapreke zaštite potrošača i predvidjeti sva moguća poboljšanja, a posebno uređenje izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova.

Dunja Mak iz Savjetovališta za zaštitu potrošača u Osijeku govorila je o aktivnostima udruge Potrošački forum, koja na ovom području djeluje unazad četrnaest godina te o jedanaestogodišnjem djelovanju Savjetovališta za zaštitu potrošača koje svoje usluge pruža potrošačima s područja sedam županija. Osim pet slavonskih županija: Osječko-baranjska, Brodsko-posavska, Požeško-slavonska, Virovitičko-podravska i Vukovarsko-srijemska, usluge Savjetovališta koriste i potrošači s područja Bjelovarsko-bilogorske te Sisačko-moslavačke županije. Osim savjetovanjem potrošača, Savjetovalište se bavi i provedbom projekata i kampanja o potrošačkim pravima, edukacijama, a sudjeluje i u javnim raspravama pri donošenju propisa iz područja zaštite potrošača.

Predstavnici jedinica lokalne uprave i samouprave osvrnuli se na doprinos jedinica lokalne uprave i samouprave problematici zaštite potrošača te iznijeli prijedloge o načinu financiranja aktivnosti namijenjenih zaštiti potrošača. Predstavnici komunalnih tvrtki govorili su o svojim iskustivima i  načinu rješavanja problema s potrošačima, korisnicima njihovih usluga.

Snježana Babić iz Županijske komore Osijek govorila je o ulozi Hrvatske gopodarske komore u zaštiti potrošača. Osim edukacije trgovaca o njihovim obvezama u području zaštite potrošača, pri Hrvatskoj gospodarskoj komori osnovano je Povjerenstvo za reklamacije potrošača korisnika javnih usluga, koje obavljaju trgovci koji imaju do pet zaposlenih. Pri Hrvatskoj gospodarskoj komori djeluje i Sud časti koji može rješavati sporove između potrošača i trgovaca. Postupak pred Sudom časti provodi se u dva stadija: prethodni postupak mirenja, a ukoliko mirno rješenje spora ne uspije postupak se nastavlja pred prvostupanjskim vijećem Suda časti, u sastavu kojega je i predstavnik potrošača.

Danijela Marković Krstić predstavila je rad Europskog potrošačkog centra Hrvatska koji informira i savjetuje potrošače prilikom prekogranične kupovine usluga i dobara na području EU-a, Islanda i Norveške. ECC HR dio je Mreže ECC koja se sastoji od 30 centara i njihov rad je besplatan. Pri Europskom potrošačkom centru uspostavljena je platforma za on-line rješavanje potrošačkih sporova koja osigurava brzo, jeftino i učinkovito rješavanje potrošačkih sporova putem interaktivne web stranice, a primjenjuje se na sporove koji proizlaze iz ugovora o prodaji robe ili usluga putem interneta.