U ŽK Osijek održana rasprava o Posebnim uzancama o građenju

HGK ŽK Osijek
Vrijeme održavanja: 06.03.2017.

U ponedjeljak, 6. ožujka, u Županijskoj komori Osijek predstavnici Sektora za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo HGK i Radne skupine za izradu nacrta PUG-a održali su predstavljanje i raspravu o Prijedlogu nacrta Posebnih uzanci u građenju (PUG). Posebne uzance u građenju uređuju odnos između naručitelja i izvođača u obavljanju građevinskih radova koje utječu na građenje.

HGK i HUP ovlašteni su Zakonom o gradnji (NN153/13) utvrditi i objaviti posebne uzance u građenju, koje se primjenjuju u skladu s posebnim propisima o obveznim odnosima.

Prijedlog nacrta Posebnih uzanci u građenju nastao je na osnovu suradnje HGK i HUP-a, s ciljem izrade kvalitetne podloge za postizanje stručnog i gospodarskoga konsenzusa o uređenju odnosa između naručitelja i izvođača radova za šire područje graditeljstva RH. Predstavnici radne skupine za izradu nacrta PUG-a Damir Percel, samostalni savjetnik u Sektoru za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo HGK i odvjetnik Mićo Ljubenko, predstavili su bitne odrednice nacrta poput: općih pregleda nacrta prijedloga novih Posebnih uzanci u građenju, stručnih nadzora građenja, naknadnih i nepredviđenih radova / ugovorenih radova, ugovornih kazni / penala, primopredaje / tehničkih pregleda i okončanih obračuna / okončane situacije.

Damir Percel istaknuo je da su promjene nužne jer su uzance koje se i danas primjenjuju izdane još 1977. godine. No to ne znači da ih treba u potpunosti mijenjati, već ih je cilj doraditi uz poštovanje postojećih.

Nakon predstavljanja, održana je konstruktivna rasprava na kojoj je četrdesetak predstavnika građevinskog sektora dalo svoje primjedbe i prijedloge na Prijedlog nacrta PUG-a.

Kontakti

  • Josipa Weber Tojagić Viša stručna suradnica Tel: +385 31 223 820 Email: jweber@hgk.hr