Graditelji raspravljali o nacrtu Posebnih uzanci u građenju

Vrijeme održavanja: 14.12.2016.   /   Rok prijave: 13.12.2016.

ŽK Koprivnica i Sektor za graditeljstvo pri HGK održali su raspravu o prijedlogu nacrta Posebnih uzanci u građenju (PUG), u srijedu, 14. prosinca, u hotelu Kalnik u Križevcima.

Predstavnici radne skupine za izradu nacrta PUG-a Damir Percel iz Sektora za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo HGK i Darko Jambreković iz tvrtke Radnik d. d. predstavili su bitne odrednice nacrta kao što su: opći pregled nacrta prijedloga novih Posebnih uzanci u građenju, stručni nadzor građenja, naknadni i nepredviđeni radovi/ugovoreni radovi, ugovorna kazna/penali, primopredaja/tehnički pregled i okončani obračun/okončana situacija.

Nakon predstavljanja je održana konstruktivna rasprava na kojoj su predstavnici građevinskog sektora dali svoje primjedbe i prijedloge.

HGK i HUP ovlaštene su Zakonom o gradnji (NN153/13) utvrditi i objaviti posebne uzance u građenju, koje se primjenjuju u skladu s posebnim propisima o obveznim odnosima. Posebne uzance u građenju (PUG) uređuju odnos između naručitelja i izvođača u obavljanju građevinskih radova koje utječu na građenje.

Prijedlog nacrta Posebnih uzanci u građenju nastao je s ciljem izrade kvalitetne podloge za postizanje stručnog i gospodarskoga konsenzusa o uređenju odnosa između naručitelja i izvođača radova za šire područje graditeljstva RH.

 

Kontakti

  • Kristina Stanišić Viši stručni suradnik Tel: +385 48 674 567 Email: kstanisic@hgk.hr