Okrugli stol Održivo gospodarenje otpadom – Hrvatska na putu usklađivanja s EU

Nenad Šćulac, Davor Škrlec, Lana Mayer, Vinka Ivanković
Vrijeme održavanja: 19.04.2017.   /   Rok prijave: 18.04.2017.

Europski dom Vukovar i HGK – ŽK Vukovar organizirali su okrugli stol Održivo gospodarenje otpadom – Hrvatska na putu usklađivanja s EU koji je održan 19. travnja.

Kao glavi panelisti zastupnik u Europskom parlamentu Davor Škrlec i pomoćnik ministra zaštite okoliša i energetike za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom Nenad Šćulac kratko su predstavili teme, a pomoćnik ministra Nenad Šćulac predstavio je i Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017. – 2022.

Plan gospodarenja otpadom temelji se na kružnom gospodarstvu koje će omogućiti razvoj industrije recikliranja i generiranje novih zelenih radnih mjesta. Naglasak je u Planu na poštivanju hijerarhije gospodarenja otpadom te su u prvom planu sprječavanje nastanka otpada, ponovna uporaba, recikliranje i kompostiranje. Okosnica su novog sustava reciklažni centri sa sortirnicama i kompostištima u kojima će se za recikliranje pripremati odvojeno prikupljeni otpad, rekao je Nenad Šćulac.

Davor Škrlec je naglasio kako se Hrvatska nalazi na začelju Europske unije po pitanju gospodarenja otpadom jer se više od 80% komunalnog otpada odlaže na odlagalištima, što nije održivo. Ako želimo promijeniti način razmišljanja građana i promijeniti svoju ekonomiju stvaranjem novih održivih modela poslovanja, zbrinjavanje otpada trebalo bi zamijeniti njegovim pametnim gospodarenjem. Nažalost, u manje razvijenim državama članicama EU otpad je namijenjen za odlagališta unatoč tome što sadržava sirove materijale i akumuliranu energiju. Ako smo uistinu predani održivom načinu života, krajnje je vrijeme da linearnu ekonomiju ostavimo iza sebe te započnemo tranziciju prema cirkularnoj ekonomiji. Paket kružne ekonomije, na kojem se trenutno radi u Europskom parlamentu i Vijeću, definirat će gospodarenje otpadom, ali i promjenu ekonomije EU u narednom desetljeću.

Nakon izlaganja uslijedila su pitanja sudionika i rasprave o trenutnim problemima subjekata koji sudjeluju u gospodarenju otpadom.

otpad_Vukovar.JPG