Objavljeno: 30. 09. 2022. , Ažurirano: 03. 10. 2022.


Nova uredba o cestovnom prijevozu kroz Rusku Federaciju

Vlada Vlade Ruske Federacije izdala je Uredbu (N 1728 od 30. rujna 2022.) o ograničenju cestovnog teretnog prijevoza stranim prijevoznicima čime se uspostavlja zabrana međunarodnog cestovnog prijevoza robe preko teritorija Ruske Federacije teretnim vozilima koja pripadaju inozemnim prijevoznicima registriranim u državama koje su uvele sankcije prema Ruskoj Federaciji u području međunarodnog cestovnog prometa.

Prema Uredbi navedena vozila koja potpadaju pod ovo ograničenje moraju provesti pretovar robe u vozila koja imaju dopuštenje za međunarodni cestovni prijevoz na teritoriji RF, a pod sljedećim uvjetima:

- Pretovar robe iz teretnih vozila u vlasništvu stranih prijevoznika u teretna vozila u vlasništvu prijevoznika koji su upisani u registar ruskih prijevoznika sa dozvolama za međunarodni cestovni prijevoz (u daljnjem tekstu: ruski prijevoznici) i koji imaju inozemna rješenja bilo koje države, po čijoj teritoriji se odvijao međunarodni cestovni prijevoz robe;

- U teretna vozila u vlasništvu prijevoznika registriranim u Republici Bjelarus i koji imaju jednokratnu dozvolu RF za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza s teritorija ili na teritorij trećih država (u daljnjem tekstu bjeloruski prijevoznici);

- Pretovar robe iz teretnih vozila koja pripadaju ruskim prijevoznicima koji imaju inozemna rješenja bilo koje države po čijem teritoriju će se odvijati međunarodni prijevoz;

 - Iz teretnih vozila koja pripadaju bjeloruskim prijevoznicima  - u teretna vozila koja pripadaju inozemnim prijevoznicima

Prilikom obavljanja prijevoza samohodnim vozilima s prikolicama ili poluprikolicama, zamjena samohodnih vozila u vlasništvu stranih prijevoznika sa vlastitim pogonom u vlasništvu ruskih prijevoznika koji imaju inozemnu dozvolu bilo koje države preko čijeg područja se obavlja međunarodni cestovni teretni prijevoz, ili bjeloruski prijevoznici, ili zamjena samohodnih vozila u vlasništvu ruskih prijevoznika koji imaju stranu dozvolu bilo koje države preko čijeg područja će se obavljati međunarodni cestovni teretni prijevoz, ili bjeloruski prijevoznici, sa vlastitim -pogonskim vozilima u vlasništvu stranih prijevoznika, provodi se u zonama carinske kontrole koja se odvija na teritoriju konstitutivnih entiteta RF i općina:

Kalinjingradska oblast (sve općine), Lenjingradska oblast (općinski okrug Viborgskij, općinski okrug Kingiseppskij), Murmanska oblast (Murmansk, općinski okrug Pečenga, okrug Kola, okrug Kandalakša), Pskovska oblast (Pskov, okrug Sebežskij, okrug Pečorskij, okrug Pitalovskij), Republika Karelija (gradski okrug Kostomukša, okrug Lahdenpohskij, okrug Louhskij, okrug Sortavaljskij), Grad Sankt Peterburg. 

Predmetnom odlukom Vlade Ruske Federacije utvrđeni su uvjeti koji određuju način prolaza roba na graničnim prilazima kao i popis roba, koje su izuzete iz ograničenja, a kako slijedi

Tarifna oznaka i Naziv 

01 Žive životinje

02 Meso i jestive mesne iznutrice

03 Ribe i rakovi, mekušci i ostali vodeni beskralješnjaci

04 Mliječni proizvodi; ptičja jaja; prirodni med; prehrambeni proizvodi životinjskog podrijetla; drugdje nije navedeno niti uključeno

05 Proizvodi životinjskog podrijetla, koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu

06 Živo drveće i druge biljke; lukovice, korijenje i drugi slični dijelovi biljaka; rezano cvijeće i ukrasno lišće

07 Povrće i određeno jestivo korijenje i gomolji

08 Jestivo voće i orašasti plodovi; kore agruma ili kore dinje

11 Proizvodi industrije mljevenja brašna; slad; škrobovi; inulin; pšenični gluten

13 Prirodni nerafinirani šelak; gume, smole i drugi biljni sokovi i ekstrakti

15 Masti i ulja životinjskog, biljnog ili mikrobiološkog podrijetla i proizvodi njihove razgradnje; pripremljene jestive masti; voskovi životinjskog ili biljnog podrijetla

16 Gotovi proizvodi od mesa, ribe, rakova, mekušaca ili drugih vodenih beskralješnjaka ili insekata

1704 Slastice od šećera (uključujući bijelu čokoladu) bez kakaa

18 Kakao i proizvodi od kakaa

19 Gotovi proizvodi od žitarica, brašna, škroba ili mlijeka; slatkiši od brašna

20 Proizvodi dobiveni od povrća, voća, orašastih plodova ili drugih dijelova biljaka

21 Razni prehrambeni proizvodi

22 Alkoholna i bezalkoholna pića

24 Duhan i fabrički nadomjesci duhana; proizvodi koji sadrže i ne sadrže nikotin, namijenjeni za udisanje bez gorenja; ostali proizvodi koji sadrže nikotin i namijenjeni su unošenju nikotina u ljudski organizam

2710 19 Ostali destilati i proizvodi

28 Proizvodi anorganske kemije; anorganski ili organski spojevi plemenitih metala, metala rijetkih zemalja, radioaktivnih elemenata ili izotopa

29 Organske kemikalije

30 Farmaceutski proizvodi

3104 Mineralna ili kemijska gnojiva, potaša

32 Ekstrakti za štavljenje ili bojenje; tanini i njihovi derivati; boje, pigmenti i druge tvari za bojenje; boje i lakovi; kitovi i druge mastike; tiskarska boja, tinta

33 Eterična ulja i rezinoidi; parfumerijski, kozmetički ili toaletni preparati

340130 Organska površinski aktivna sredstva i sredstva za pranje kože, u obliku tekućine ili kreme, pripremljena za prodaju na malo, neovisno sadrže li sapun ili ne

3402 11 Organski tenzidi, anionski, pripremljeni ili nepripremljeni za prodaju na malo

3402 12 Organski kationski tenzidi, neovisno jesu li pripremljeni za prodaju na malo ili ne

3402 13 Neionske organske površinski aktivne tvari, neovisno jesu li pripremljene za prodaju na malo ili ne

3402 20 Surfaktanti, deterdženti, sredstva za čišćenje, pripremljeni za prodaju na malo (osim proizvoda iz tarifnog broja 3401)

3402 31 Organski anionski tenzidi, neovisno jesu li pripremljeni za prodaju na malo ili ne, organski anionski tenzidi, neovisno jesu li pripremljeni za prodaju na malo, linearne alkilbenzensulfonske kiseline i njihove soli

3402 41 Organska površinski aktivna sredstva (osim sapuna); površinski aktivne tvari, deterdženti (uključujući pomoćne deterdžente) i sredstva za čišćenje, kationska

3402 42 Organska površinski aktivna sredstva (osim sapuna); površinski aktivne tvari, deterdženti (uključujući pomoćne deterdžente) i sredstva za čišćenje, neionska

3402 50 Organska površinski aktivna sredstva (osim sapuna); površinski aktivne tvari, deterdženti (uključujući pomoćne tvari za deterdžente) i proizvodi za čišćenje, pripremljeni za prodaju na malo

3402 90 Ostali površinski aktivni preparati, deterdženti i preparati za čišćenje (osim onih iz tarifnog broja 3401)

35 Proteinske tvari; modificirani škrobovi; ljepila; enzima

3808 Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva protiv klijanja i regulatori rasta biljaka, dezinficijensi i slično, pripremljeni u oblike ili pakiranja za prodaju na malo ili pripremljeni u pripravke

3823 19 Ostale industrijske monokarboksilne masne kiseline; kisela ulja nakon rafiniranja

3824 99 Pripremljena veziva za proizvodnju ljevaoničkih kalupa ili jezgri; proizvodi i pripravci kemijske, kemijske ili srodnih industrija (uključujući pripravke koji se sastoje od mješavina prirodnih proizvoda), nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

39 Plastika i proizvodi od plastike

4014 10 Kontracepcijska sredstva

48 Papir i karton; proizvodi od papirne mase, papira ili kartona

4908 90 Ostale naljepnice

4911 99 Ostali tiskani materijal, isključujući tiskane reprodukcije i fotografije

69 Keramički proizvodi

70 Staklo i stakleni proizvodi

7217 30 Žica od željeza ili nelegiranog čelika, presvučena drugim neplemenitim metalima

7229 90 Ostala žica od ostalih legiranih čelika

7304 Cijevi katalizatora

7306 Kanali i cijevi za predgrijavanje

7308 Kanali i cjevovodi

84 Nuklearni reaktori, kotlovi, oprema i mehanički uređaji; njihovi dijelovi

85 Električni strojevi i oprema, njihovi dijelovi; aparati za snimanje i reprodukciju zvuka, aparati za snimanje televizijske slike i reprodukcije zvuka, njihovi dijelovi i pribor

87 Kopnena prijevozna sredstva, osim željezničkih i tramvajskih željezničkih vozila, te njihovi dijelovi i pribor

90 Optički, fotografski, kinematografski, mjerni, kontrolni, precizni, medicinski ili kirurški instrumenti i aparati; njihovi dijelovi i pribor

91 Satovi svih vrsta i njihovi dijelovi

92 Glazbeni instrumenti; njihovi dijelovi i pribor

Bez obzira na navedeni popis, tvrtke koje dostavljaju svoje proizvode iz EU u RF, trebaju provjeriti tarifne oznake svojih proizvoda (koje se mogu razlikovati od tarifikacije RF) kod svojih logističkih i špediterskih tvrtki kako bi se prije otpreme robe uvjerile u mogućnost transporta i ishodovale moguće dodatne dokumente i potvrde (u koliko takve budu potrebne).

 

Izvor: Pexels