Cilj održivog razvoja 12 - Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje

Objavljeno: 09. 09. 2020. , Ažurirano: 10. 09. 2020.

Učinkovita potrošnja energije u proizvodnim pogonima CEMEX-a Hrvatska 

Još od ranih dvijetisućitih, CEMEX Hrvatska sustavno ulaže u održivo upravljanje potrošnjom električne energije u svojim pogonima. Godine 2007. instaliran je sustav za praćenje potrošnje i kvalitete isporučene električne energije, koji omogućuje analizu potrošnje i prepoznavanje potencijala za uštedu. Potrošnja električne energije potom je smanjena ugradnjom frekventnih regulatora u pogonima, korištenjem LED rasvjete umjesto klasične rasvjete, smanjenjem gubitaka u sustavu komprimiranog zraka, isključivanjem električnih potrošača koji nisu u funkciji te pravilnim održavanjem strojeva i zatvaranjem otvora na klimatiziranim prostorijama.

Na području optimiranja potrošnje toplinske energije najveću je promjenu donijelo ovladavanje tehnologijom proizvodnje niskotemperaturnog klinkera. Ta je tehnologija uvedena u obje CEMEX-ove tvornice, koje su po pitanju energetske učinkovitosti kontinuirano među prvih pet CEMEX-ovih tvornica u svijetu, a ima ih više od šezdeset. Proizvodnja je u CEMEX-u također certificirana prema normi energetske učinkovitosti ISO 50001.  


Nova ulaganja u energetsku učinkovitost u CEMEX-ovim pogonima 

Tijekom 2019. i 2020. provodi se projekt uvođenja energetski učinkovitije regulacije rada četiriju ventilatora na hladnjaku klinkera u tvornici cementa Sv. Juraj, čime se smanjuje potrošnja električne energije za otprilike 25 posto u odnosu na energiju isporučenu prije provedbe projekta, a emisije će biti manje za 275,96 tona CO2. Ukupna vrijednost projekta iznosi više od 2,2 milijuna kuna, od čega je gotovo milijun kuna sufinancirano sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.  
Ovaj je projekt samo jedan u nizu projekata usmjerenih na održivu proizvodnju i potrošnju resursa, ali i na smanjenja utjecaja na klimatske promjene. Rezultat dosadašnjih ulaganja pokazuje da je kompanija smanjila svoje ukupne emisije CO2 u 2018. godini za 26 posto u odnosu na baznu 1990.

U 2020. u fazi projektiranja je i novi projekt energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije za pogon Sv. Juraj. Uz već postojeći fotonaponski sustav, projektom je predviđeno instaliranje sunčane elektrane na krov hale homogenizacije u Rudniku od otprilike 600 kW, kao i različita unaprjeđenja energetskih sustava u pogonu, čime bi se potrošnja električne energije smanjila za oko 5 GWh što je 4 posto potrošnje.  


Korištenje vlastitih izvora vode za potrebe tehnološkog procesa i navodnjavanja zelenih površina

Slijedeći strategiju učinkovitog korištenja prirodnih resursa, CEMEX je osigurao vlastiti izvor vode – bunare – za potrebe tehnološkog procesa i navodnjavanja zelenih površina u tvornicama cementa Sv. Juraj i Sv. Kajo, nakon što su istraživanja našla nekoliko izvora podzemnih voda na dubinama između 6,5 i 23 metra. Također, za potrebe navodnjavanja kultiviranih površina u rudniku te za tehnološke potrebe proizvodnje betona, izbušen je bunar dubine 85 metara u predjelu rudnika. Sustav dobivanja vode iz bušotina zadovoljava potrebe CEMEX-ove proizvodnje i navodnjavanja, smanjuje količine vode koje crpimo iz vodoopskrbnog sustava te tako osigurava veće količine pitke vode stanovništvu, ali i ostvaruje energetske i financijske uštede u našem poslovanju.

Zahvat je ujedno predvidio i cirkulaciju crpljene vode kroz toplinske pumpe kojom se zamijenila postojeća toplinska podstanica. Time se voda iz bunara može koristiti kao jedan od najefikasnijih ponora/izvora topline za sustave toplinskih pumpi što nam je omogućilo efikasno hlađenje radnih prostorija u ljetnom i grijanje u zimskom razdoblju, a što znači i značajne energetske uštede.

Također, u svojim pogonima u Kaštelima i u Zagrebu CEMEX koristi podzemnu vodu za proces proizvodnje betona, dok u ovim i svim ostalim proizvodnim pogonima koristi i recikliranu vodu, odnosno vodu nastalu pranjem auto miješalica i pumpi za beton.  


Učinkoviti transport za održivost u cijelom lancu vrijednosti

CEMEX pažljivo procjenjuje utjecaj svoje djelatnosti u cijelom svom vrijednosnom lancu, pri čemu je prijevoz jedan od najvažnijih elemenata. Uz cestovni promet, za isporuke svojih proizvoda te prijevoz goriva i sirovina tvrtka koristi i željeznički te brodski prijevoz, čime smanjuje utjecaj svog transportnog lanca na povećanje emisija štetnih plinova, a time i na klimatske promjene. Također, odabirom da u svoje načine transporta uključi željeznicu, izravno pridonosi ciljevima Europske unije vezanim za jačanje važnosti željezničkog prometa. 

Kad je pak riječ o cestovnom prometu, tvrtka i tu nastoji djelovati u smjeru podizanja učinkovitosti prijevoza. Tako je CEMEX za svoje vozače proveo i edukaciju o eko vožnji, odnosno načinima vožnje koji koriste tehnološke prednosti vozila da smanje utjecaj štetnih plinova te potrošnju goriva kao resursa. Takva obuka uključila je treninge eko vožnje u kojoj su vozači imali prilike svladati metode koje omogućavaju smanjenje emisija plinova, buke te potrošnje goriva, ali i smanjenje troškova održavanja vozila te sigurniju i udobniju vožnju.  


CEMEX-ov Zeleni ured

Održivo upravljanje uredskim radom u CEMEX-u se provode više od desetljeća, s posebnim naglaskom na emisijama CO2, potrošnji vode i papira te upravljanju otpadom. Uredski prostori u CEMEX-u imaju sabirna mjesta za otpad, koja čine kante za prikupljanje papira, nepovratne plastične ambalaže te komunalnog otpada, dok su kante za povratnu staklenu i PET ambalažu ispred zgrada. Iskorištene stare baterije pohranjuju se u za to namijenjene kutije, koje preuzima ovlaštena tvrtka i predaje ih ovlaštenom oporabitelju.

Kad je riječ o drugim resursima, osigurano je korištenje videokonferencija čime se smanjuje potreba za putovanjima, uvedeno gašenje računala tijekom dužih razdoblja nekorištenja, dok su uređaji za grijanje i hlađenje postavljeni na preporučene ljetne i zimske temperature. Podešavanjem razina u spremnicima i ugradnjom dodataka u slavinama smanjena je količina vode koja se koristi u sanitarne svrhe. Umjesto PET ambalaže, voda se konzumira korištenjem staklenih boca i vrčeva. U okviru inicijativa vezanih uz papir na svim je pisačima uvedena mogućnost dvostranog ispisa, reciklirani papir se koristi za sve osim za dokumentaciju koja se mora arhivirati, a u suradnji s Odjelom arhive rabljeni registratori se vraćaju u ponovnu upotrebu.

Na načela Zelenog ureda zaposlenike podsjećaju plakati i istaknute naljepnice koje u svakom trenutku ističu važnost učinkovitih ponašanja – gašenje svjetala, odvajanje otpada ili korištenje vode.