Izvor: HGK

Održana specijalizirana ESG akademija za financijski sektor


Objavljeno: 10. 03. 2023. , Ažurirano: 10. 03. 2023.


Novo izdanje ESG Akademije HGK, održano 9. i 10. ožujka, bilo je namijenjeno financijskom sektoru. Prvoga dana predavanja su bila posvećena bankama i tržištu kapitala na putu prema dekarbonizaciji i održivom poslovanju, dok je drugoga dana tema bila industrija osiguranja i leasinga na putu prema dekarbonizaciji i održivom poslovanju.

"Neovisno o tome jesu li obveznici izvještavanja o održivosti, sva će poduzeća osjetiti novi pristup u financiranju vezan uz ESG. Kako odgovoriti na opsežne upitnike ili napisati izvještaj banci – to i nije toliki izazov. Prava će razlika nastupiti u cijeni pa i mogućnosti financiranja određene djelatnosti ili kompanije. Ne radi se samo o kreditima već i ulasku u kapital, osiguranju. Utjecaj ESG-a sada osjećaju samo neki, ali s vremenom će postati nezaobilazna stavka u poslovanju",  rekla je voditeljica Odjela za energetiku, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo HGK Tamara Kelava.

Tamara Kelava 2.jpg

Tamara Kelava, voditeljica Odjela za energetiku, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo HGK ; Izvor: HGK

 

Prvo izlaganje na akademiji održao je Damir Odak, iskusni bankar i supervizor, obrazloživši osnove razvoja globalne i EU bankarske regulative usmjerene na pomoć bankama u upravljanju rizicima proizašlim iz promjene klime. Radi se o inovativnom i dinamičnom modelu regulative, koji je izuzetno kompleksan, ali ne uvijek metodološki konzistentan i razumljiv.

Damir Odak.jpg

Damir Odak, član Administrative Board of Review, ECB; Izvor: HGK

 

Izvršna direktorica Sektora bonitetne regulative i metodologije u Hrvatskoj narodnoj banci Sanja Petrinić Turković upoznala je polaznike ESG Akademije sa očekivanjima supervizora da okolišne rizike, za koje je regulatorni okvir sada stabilan, uključe u svoje sustave upravljanja počevši od njihovog prepoznavanja i mjerenja. Istaknula je da je očito da banke postaju svjesnije značajnosti okolišnog rizika te da sa prikupljanjem sve više podataka od klijenata, koji su nužni za ispravno prepoznavanje okolišnog rizika, sve više banaka ocjenjuje da je okolišni rizik značajan za njihovo poslovanje.

Sanja Petrinić Turković 2.jpg

Sanja Petrinić Turković, direktorica Sektora bonitetne regulative i metodologije HNB-a; Izvor: HGK; 

 

"Značajnost okolišnog rizika osobito je prepoznata u segmentu učinka koji tranzicijski okolišni rizik ima na kreditni rizik, te je većina značajnih banaka u EU uspostavila procedure i pristupe za uključivanje okolišnih rizika u svoje procese upravljanja kreditnim rizikom. Za sada su ti napori dominantno u sferi dubinske analize novih klijenata i novih kredita, ali sve su češće dubinske analize i postojećih klijenata", rekla je Sanja Petrinić Turković  te je istaknula  i da regulatorni okvir ne penalizira kreditiranje klijenata koji trenutno nisu u cijelosti usklađeni s Taksonomijom, upravo suprotno, u ključne KPI-eve za banke čija objava se očekuje (GAR, BTAR) uključuje i kredite usmjerene ka financiranju tranzicije ka usklađivanju s Taksonomijom.

"Financijska industrija je uvijek bila među prvima u uvođenju promjena i podizanju standarda poslovanja. No za implementaciju ESGa, svi smo mi kao društvo, tek na početku mijenjanja mindseta koji nam je potreban provođenje zelene tranzicije. Ovo nije samo regulatorna obveza s rokom implementacije, ovo su prvi koraci kompanija na nekom novom putu s kojeg nema povratka. Putu na kojem nam je svima zajednički cilj briga o našem planetu",  poručila je Lucia Ana Tomić, izvršni direktor Sektora za pravne poslove i direktor za Ljudske resurse u Wiener osiguranje Vienna Insurance Group.

Lucia Ana Tomić1.jpg

Lucia Ana Tomić, izvršni direktor Sektora za pravne poslove i direktor za Ljudske resurse u Wiener osiguranje Vienna Insurance Group; Izvor: HGK

 

"Na svjetskim i europskim tržištima tzv. zelena transformacija financijskog sektora već je uzela maha, a sada se tome priključuje i Hrvatska. Europska Unija ima za cilj do 2030. godine usmjeriti jednu bilijardu eura na zelene investicije. Strukturirani set regulatornih pravila već je postavljen, ona će se dodatno razvijati i nadopunjavati, ali već sada postoje jasne obveze za sudionike na financijskim tržištima. Oko 30% naših fondovskih društava već je počelo mjeriti svoja ulaganja prema ESG kriterijima, a uskoro očekujemo da to učine i ostali. Uz njih, dodatni izazovi su pred društvima koja su uvrštena na burzu, ali i ostalim kompanijama kojima će to postati zakonska obveza. U svemu tome Hanfa će kao regulator pratiti promjenu internih procesa i kontrolnih funkcija te transparentnost objava na razini zelenih proizvoda i izvještavanja društava. Cilj je da se u budućnosti minimalizira manipulativni zeleni marketing (tzv. Greenwahsing) koji može nepotpunim ili netočnim prikazom informacija i podataka zavaravati i umanjiti šanse za provedbu cilja Europske Unije koja do 2050. želi postati prvi svjetski zeleno-neutralni kontinent",  rekao je Tomislav Ridzak, zamjenik predsjednika Upravnog vijeća Hanfe.

Tomislav Ridzak 2.jpg

Tomislav Ridzak zamjenik je predsjednika Upravnog vijeća Hanfe.; Izvor: HGK

 

"U svjetlu geopolitičke, energetske i resursne krize, potreba ESG transformacije postaje sve izraženija, a nužnost prilagodbe poslovanja prema ESG načelima postaje izazov u kontekstu obveze nefinancijskog izvještavanja. HANFA će kao nadležno tijelo za provedu regulative održivog financiranja pružiti svu podršku društvima za osiguranje i posrednicima u osiguranju uključenim u ESG proces kroz održavanje radionica i edukacija, kroz redovito informiranje na internetskoj stranici Hanfe o novim obavezama i zahtjevima ove rastuće regulative te kroz podršku subjektima u izazovima s kojima su suočeni na tržištu. Također, uz podršku subjektima nadzora u razvoju zelenih proizvoda na hrvatskom tržištu, HANFA će aktivno provodi nadzorne aktivnosti te davati preporuke, upozorenja i po potrebi izricati i druge nadzorne mjere kako bi se spriječio manipulativni zeleni marketing odnosno „greenwashing“, a sve u svrhu zaštite potrošača koji žele kupiti zeleni proizvod",  rekla je članica Upravnog vijeća Hanfe Ilijana Jeleč.

Ilijana Jeleč2.jpg

Ilijana Jeleč, članica Upravnog vijeća Hanfe ; Izvor: HGK

 

"Iako ESG regulativom leasing društvima nisu propisane konkretne obaveze, ona su vrlo važan čimbenik u zelenoj tranziciji gospodarstva. Jedan od prioriteta leasing društava u narednim godinama svakako će biti pitanja zelene tranzicije te prepoznavanje leasinga unutar EU taksonomije. Priroda posla od leasing društava očekuje aktivnosti i uključivanje prije svega u kružno gospodarstvo, na način da kroz svoje programe financiranja utječu na smanjenje zagađenja i ekološki prihvatljiv prijevoz, uz poticanje obnovljivih izvora energije",  rekla je direktorica Sektora za superviziju osiguranja, leasinga i faktoringa Hanfe Ljiljana Marić.

Ljiljana Marić2.jpg

Ljiljana Marić, direktorica Sektora za superviziju osiguranja, leasinga i faktoringa Hanfe ; Izvor: HGK

 

Marić je istaknula da leasing društva mogu i da bi trebala biti nositelji promjena koje donosi zelena tranzicija gospodarstva, s obzirom na strukturu porftelja koja u glavnini uključuje osobna i gospodarska vozila. Jedan od ciljeva Europskog zelenog plana je upotreba imovine do kraja njenog životnog ciklusa. U ovome je bitna uloga leasing industrije koja je po svojoj prirodi kružna, budući da se oslanja na održavanje imovine u dobrom radnom stanju sve dok je moguća njena ponovna uporaba. Također potiče promjene u ponašanju potrošača, od modela vlasništva prema modelu korištenja imovine, što uvelike smanjuje količinu izgubljenih resursa jer potrošači više ne raspolažu imovinom nakon što je prestanu koristiti. Zbog svega navedenog leasing društva imaju važnu ulogu u stvaranju održivije Europe, od financiranja energetski učinkovite imovine, ozelenjavanja flote automobila i kamiona, promicanja kružnog poslovnog modela, do financiranja čiste energije. Kako bi potakla aktivnosti leasing društava koje idu u smjeru zelene tranzicije, Hanfa će svakako pružiti podršku za sve daljnje aktivnosti i izazove leasing društava na tom putu te u zajedničkoj suradnji s industrijom iznaći odgovarajuće odgovore.

 

sudionici.jpg

Izvor: HGK

 

Hrvatska gospodarska komora je pokrenula ESG Akademiju, edukacijsku platformu za prijenos i razmjenu znanja, iskustva, najboljih ESG praksi s ciljem stvaranja otpornijeg, održivog gospodarstva. U svjetlu geopolitičke, energetske i resursne krize, potreba ESG transformacije postaje sve izraženija, a nužnost prilagodbe poslovanja prema ESG načelima postaje izazov u kontekstu obveze nefinancijskog izvještavanja. Radionice se održavaju u partnerstvu s ICC-jem Hrvatska (Međunarodnom trgovačkom komorom (International Chamber of Commerce - ICC).