Objavljeno: 15. 12. 2021. , Ažurirano: 19. 12. 2021.


Sjednica je održana online, 9. prosinca 2021., a na njoj je bilo govora o aktualnoj problematici djelatnosti cestovnog prijevoza.

Predsjednik Udruženja Darko Vukadinović nazočne je informirao o problemima o kojima se raspravljalo na prijašnjim sjednicama i za koje se pokušalo iznaći rješenja, a to su: rast cijena goriva, problematika vezana za Zakom o sigurnosti prometa na cestama (zabrana prometovanja kamionima s prikolicama za vrijeme proglašenja zimskih uvjeta na cestama i pretovarenost), problemi teretnog prometa kroz Sloveniju, nedostatak vozača, izmjena Zakona o hrvatskoj radioteleviziji te suradnja s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u vezi postojećih i novih subvencija za prijevoznike.

Dario Soldo, direktor Sektora za graditeljstvo i promet HGK, informirao je nazočne da će sukladno prijedlogu HGK doći do realizacije programa Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti  subvencioniranja nabave guma A i B klase, koji bi trebao krenuti od 2022. godine. Izdvojit će se 8 milijuna kuna za nabavu oko 20.000 novih guma. Poticaj bi bio do 400 kn/gumi za sve licencirane prijevoznike za međunarodni i unutarnji prijevoz tereta, za gume koje se montiraju na vozila N2 (najveće dopuštene mase preko 7,5 t) N3, O3, O4, kao i za putnički prijevoz vozilima M3.

Nazočni su i upoznati s webinarom kojeg će HGK organizirati u suradnji s predstavnicima Fonda za štitu okoliša i energetsku učinkovitost gdje će prijevoznici dobiti detaljne informacije o Javnom pozivu za sufinanciranje energetski učinkovitih guma kao i o Javnom pozivi za nabavu filtara i/ili sustava za pročišćavanje zraka u vozilima u cestovnom prijevozu putnika.

Zaključeno je da će se vezano za navedene probleme koji nisu riješeni i nadalje ulagati maksimalni napori kako bi se barem dio problema riješio na zadovoljavajući način.