Vrijeme održavanja: 11.12.2020.

Objavljeno: 11. 12. 2020. , Ažurirano: 11. 12. 2020.

Peta sjednica Skupštine ICC-ja Hrvatska održana je 10. prosinca online pod predsjedanjem predsjednika HGK Luke Burilovića. Na sjednici je imenovana Marina Rožić za novu glavnu tajnicu za razdoblje od prosinca 2020. do prosinca 2024. godine.

Glavna tema sjednice bio je Program rada ICC-ja Hrvatska za 2021. godinu. Poseban naglasak u Programu rada ICC-ja Hrvatska stavljen je na digitalizaciju poslovnih procesa i usluga. Kroz povezivanje ICC-ja Hrvatska s Digitalnom komorom, članice ICC-ja Hrvatska moći će ostvariti pristup e-uslugama koje Digitalna komora nudi te na taj način unaprijediti svoje poslovanje.

Riječ je naime o informacijsko-komunikacijskoj platformi koja implementira osam e-usluga (e-financiranje, e-javne ovlasti, e-članice, e-zakonodavstvo, e-sajmovi i promocije, e-pokreni poslovanje, e-gospodarske informacije i e-edukacije) te kojom se ubrzava komunikacija i unapređuju odnosi s članicama. Digitalizirano je i izdavanje dokumenata za javne ovlasti te je omogućeno još aktivnije sudjelovanje gospodarstvenika u kreiranju i promjeni zakonodavnoga i regulatornoga okvira. Osim toga, gospodarstvenicima su izvori financiranja dostupniji i omogućena im je kvalitetnija promocija njihovih proizvoda i usluga.