Vrijeme održavanja: 30.01.2020.

Objavljeno: 31. 01. 2020. , Ažurirano: 31. 01. 2020.

U Hrvatskoj gospodarskoj komori – Županijskoj komori Rijeka 30. siječnja održana je konstituirajuća sjednica Gospodarskog vijeća HGK – Županijske komore Rijeka. Izabrano je Gospodarsko vijeće u novom sazivu, za mandatno razdoblje 2020. – 2024. godine.

Prema Statutu HGK provedena je procedura izbora novih članova i članovi GV-a u novom mandatu su:

 1. Brodogradilište Viktor Lenac d.d. Rijeka, Sandra Uzelac, član Uprave
 2. JGL d.d. Rijeka, Ivo Usmiani, predsjednik Upravnog odbora
 3. Brodokomerc NOVA d.o.o Rijeka, Dragomir Perušić, predsjednik Uprave
 4. Jadrolinija Rijeka, David Sopta, predsjednik Uprave
 5. Luka Rijeka d.d., Duško Grabovac, predsjednik Uprave
 6. Brodogradilište 3. Maj d.d. Rijeka, Edi Kučan, direktor
 7. ACI d.d. Opatija, Juraj Bukša, član Uprave
 8. DI Klana o.o. Klana, Miladin Marković, direktor
 9. Vargon d.o.o. Kukuljanovo, Goran Brašnić, direktor
 10. Vulkan Nova d.o.o. Rijeka, Radoslav Vukelić, direktor
 11. Jadranski pomorski servis Rijeka d.d., Paolo Visco, direktor
 12. Manšped d.o.o. Rijeka, Željko Mandarić, direktor
 13. Milenij hoteli d.o.o Opatija, Vedran Gržetić, izvršni direktor
 14. Novi list d.d. Rijeka, Ankica Kruljac, predsjednica Uprave
 15. RIS d.o.o Kastav, Mile Pavlić, predsjednik Uprave
 16. Trgovina Krk d.d. Malinska, Dubravko Fanuko, direktor
 17. Modern line d.o.o. Klana, Ivica Lukanović, predsjednik Uprave
 18. KD Vodovod i kanalizacija Rijeka, Andrej Marochini, direktor

Vijeće ima i 19. člana, a to je predsjednik HGK – ŽK Rijeka Vidoje Vujić, koji ujedno i predsjedava Gospodarskim vijećem. Na sjednici je za zamjenika predsjednika Gospodarskog vijeća jednoglasno izabran Goran Brašnić, direktor tvrtke Vargon d.o.o. iz Kukuljanova.

Članovi Gospodarskog vijeća potom su usvojili Izvještaj o radu HGK – ŽK Rijeka za 2019. godinu te, opet jednoglasno, i Plana rada HGK – ŽK Rijeka za 2020. godinu. Zaključno, članovi Gospodarskog vijeća jednoglasno su izabrali predstavnike gospodarstva Primorsko-goranske županije u Skupštini HGK:

 1. Brodogradilište Viktor Lenac d.d. Rijeka, Sandra Uzelac, član Uprave
 2. Brodokomerc nova d.o.o Rijeka, Dragomir Perušić, predsjednik Uprave
 3. Milenij hoteli d.o.o Opatija, Vedran Gržetić, izvršni direktor
 4. Luka Rijeka d.d., Duško Grabovac, predsjednik Uprave
 5. Vargon d.o.o. Kukuljanovo, Goran Brašnić, direktor.