Vrijeme održavanja: 05.07.2016.

Objavljeno: 28. 06. 2016. , Ažurirano: 05. 07. 2016.

U Zagrebu, u prostorijama Gradske skupštine Grada Zagreba, 21. lipnja 2016. godine održana je prva konstituirajuća sjednica Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb (UAZ), koja obuhvaća Grad Zagreb i 29 jedinica lokalne samouprave iz triju županija (Grad Zagreb, Zagrebačka županija i Krapinsko-zagorska županija).

Partnersko vijeće UAZ osnovano je kao savjetodavno tijelo putem kojeg se osigurava ostvarenje načela partnerstva u pripremi, izradi, praćenju provedbe i vrednovanju Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb, s primarnim ciljem utvrđivanja zajedničkih prioriteta na razini urbane aglomeracije i predlaganja strateških projekata važnih za razvoj urbane aglomeracije. Na konstituirajućoj sjednici po prvi puta su se okupili članovi i zamjenici članova Partnerskog vijeća, kako bi se upoznali sa zakonskim okvirom, sadržajem i metodologijom izrade strategija razvoja urbanih područja i uloge partnerskih vijeća urbanih područja. Tom prigodom za predsjednika Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb izabran je Mladen Vedriš, a za njegove zamjenike imenovani su Zlatko Herček, direktor Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije, i Karolina Barilar, direktorica Zagorske razvojne agencije.
 
Nakon izbora predsjednika i zamjenika, predstavljen je i usvojen Poslovnik o radu Partnerskog vijeća te je dan prikaz kronologije dosad provedenih aktivnosti na izradi Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb, a ujedno je dogovoren i terminski plan daljnjih aktivnosti. Poslije toga prezentirana je analiza stanja vezana uz područje Urbane aglomeracije, odnosno iznesena je ocjena stanja, razvojni problemi i potencijali te ranije izrađena SWOT analiza.
 
Nakon konstituirajuće sjednice, isti dan je održana i druga sjednica Partnerskog vijeća. Na njoj je predstavljen Strateški okvir za izradu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb, odnosno dan je prijedlog vizije, ciljeva, razvojnih prioriteta i mjera koje treba poduzeti kako bi se Strategija uspješno provela. Nadalje je bilo govora o mehanizmu Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) kao novom mehanizmu Europske unije koji je uveden s ciljem jačeg razvoja urbanih područja kao pokretača gospodarskog razvoja. Iznesena je kronologija dosad provedenih aktivnosti na izradi ITU doprinosa Strategiji i plan uz to vezanih budućih aktivnosti.
 
Član Partnerskog vijeća zagrebačke aglomeracije u ime Komore Zagreb je njezin predsjednik Zlatan Fröhlich, a njegova zamjenica je Maša Orlović.