Održana konferencija 'Odvojeno sakupljanje otpada u kontekstu kružnoga gospodarstva u Europi'

U petak, 29. siječnja, predstavnica Sektora za energetiku i zaštitu okoliša Hrvatske gospodarske komore sudjelovala je na konferenciji Odvojeno sakupljanje otpada u kontekstu kružnoga gospodarstva u Europi. Konferenciju je organizirala Europska komisija u Bruxellesu.

Tijekom konferencije predstavljena je studija o sustavima odvojenog sakupljanja otpada u zemljama članicama Europske unije. Studija je obuhvatila svih 28 članica i temeljila se na službenim podacima o odvojenom sakupljanju otpada. Izrada studije trajala je godinu dana od studenoga 2014. do studenoga 2015. godine, odnosno obuhvatila je podatke za 2013. godinu. Studiju je pripremila BiPro savjetnička kuća iz njemačke te Istraživački institut Copenhagen iz Danske.

Studija je u zasebnom dijelu prikazala nacionalne sustave sakupljanja komunalnog otpada, s postignutim rezultatima te prema posebnim kategorijama otpada. Osobito je zanimljiv dio studije kojim se analiziraju sustavi gospodarenja komunalnim otpadom u glavnim gradovima zemalja članica, čime je analiza objavljena za grad Zagreb. Više o studiji možete naći ovdje.

Republika Hrvatska, nacionalno gledano, mora uložiti dodatne napore za poboljšanje sustava odvojenog sakupljanja posebnih kategorija otpada, dok je grad Zagreb ocijenjen kao posljednji glavni grad u tom istraživanju. Na konferenciji su predstavljeni sustavi čiji su rezultati na zavidno visokoj razini ostvarenog postotka odvojenog sakupljanja korisnih materijala iz otpada. Riječ je o poznatim sustavima i priznatim metodologijama za čiju primjenu su dovoljne političke odluke i troškovno gledano relativno jeftini sustavi. Više o gospodarenju otpadom Europske unije možete naći ovdje.

Republika Hrvatska će morati učiniti značajan zaokret u gospodarenju otpadom, u smislu napuštanja uobičajene prakse odlaganja te usmjeravanja aktivnosti na povećanje odvojenog sakupljanja pojedinih kategorija otpada i njihova zbrinjavanja na prihvatljiv način.

Kontakti

  • Dijana Varlec viši stručni savjetnik Tel: +385 1 460 6764 Email: dvarlec@hgk.hr