Objavljeno: 03. 11. 2016. , Ažurirano: 11. 11. 2016.


U administrativnom središtu Zagrebačke županije, 3. studenoga Turističko je vijeće Turističke zajednice Zagrebačke županije održalo svoju šestu sjednicu, kojoj je u ime Komore Zagreb prisustvovao njen predsjednik Zlatan Fröhlich.

Izneseno je financijsko izvješće i prijedlog rebalansa za 2016. godinu te prijedlog programa rada i financijski plan TZ za sljedeću godinu.

U skladu sa širokim spektrom odgovornosti i poslova, dogovorili su da će Turistička zajednica Zagrebačke županije u narednom periodu raditi na unapređenju, očuvanju i promociji svih elemenata turističkog proizvoda Županije te će poticati i pomagati razvoj turizma u županiji. Snažniji turistički razvoj poticat će se jačanjem suradnje s Ministarstvom turizma, Hrvatskom turističkom zajednicom, Zagrebačkom županijom i Regionalnom razvojnom agencijom, a pritom će se definirati određeni ciljevi strateške marketinške zamisli. Riječ je o politici proizvoda, odnosno repozicioniranju Županije kao turističke destinacije, politici plasmana, odnosno kvalitativnog praćenja tržišnog udjela županije i politici tržišnoga komuniciranja kao prepoznatljivog i pozitivnoga turističkog imidža županije.

U skladu s time, važna je kontinuirana i kvalitetna koordinacija i suradnja sa svim subjektima koji sudjeluju u stvaranju turističkog proizvoda područja Županije, a posebno sa Središnjicom HGK i Komorom Zagreb. 

Inače, turizam, kao dio gospodarskog sektora, strateški je važan za Zagrebačku županiju svojim izravnim učinkom na gospodarsko, društveno i ekološko blagostanje njena područja. U prvih devet mjeseci 2016. godine Županiju je posjetilo oko 60.000 turista, a ostvareno je oko 95.000 noćenja.

Izvor: Javna ustanova Zagrebačke županije ”Zeleni prsten”