Objavljeno: 22. 01. 2019. , Ažurirano: 23. 01. 2019.

U ponedjeljak, 21. siječnja, u Razvojnoj agenciji PORA održan je treći sastanak projektnih partnera u sklopu projekta Partnerstvo za sve 2.

Projekt je odobren u sklopu poziva Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Vrijednost projekta je 1.999.427,02 kn, a obuhvaća niz aktivnosti od kojih su neke već uspješno provedene, neke su započele ovih dana, a neke se tek planiraju. Projekt traje 30 mjeseci, odnosno do 14. studenoga 2020. godine.

Glavni je nositelj i prijavitelj projekta Razvojna agencija PORA Koprivničko-križevačke županije, a partneri u projektu i nositelji pojedinih aktivnosti su Koprivničko-križevačka županija, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Križevci, HGK – Županijska komora Koprivnica, HOK Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije i Koprivnički poduzetnik d.o.o.

Od projektnih aktivnosti realizirano je osnivanje Kluba za zapošljavanje Koprivničko-križevačke županije, u Razvojnoj agenciji PORA KKŽ zaposlen je voditelj Kluba za zapošljavanje, zamijenjeni su podovi u dvorani PORA-e koja je ujedno i Tehničko tajništvo Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Koprivničko-križevačke županije te je provedeno ažuriranje postojećeg članstva Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Koprivničko-križevačke županije.

Partner Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Križevci aktivno sudjeluje u motiviranju nezaposlenih osoba pripadnika ciljanih skupina projekta te surađuje s glavnim nositeljem i projektnim partnerima na organizaciji svih radionica i edukacija za nezaposlene osobe.

Partneri HKG – Županijska komora Koprivnica i HOK Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije pripremili su i izradili prilagođene programe osposobljavanja za pojedina zanimanja te u skladu s pripremljenim programima provode aktivnost mentoriranja za ukupno šest nezaposlenih osoba kod poslodavaca na području Koprivničko-križevačke županije. ŽK Koprivnica također je započela s organizacijom događanja za promociju ženskog poduzetništva radi poticanja ulaska žena u svijet poduzetništva i pokretanja vlastita poslovanja.

Partner Koprivničko-križevačka županija u završnoj je fazi pripreme Programa dodjele bespovratnih potpora male vrijednosti za samozapošljavanje te provodi postupak javne nabave za nabavu i montažu stubišne rampe za osobe s invaliditetom. Projekt predviđa dodjelu 390.000 kuna bespovratnih potpora za samozapošljavanje. 

Ovih dana s organizacijom i provedbom IT Boot Campa započeo je i Koprivnički poduzetnik d.o.o. koji polazi ukupno 12 nezaposlenih osoba u trajanju od tri mjeseca.

Razvojna agencija PORA KKŽ kao glavni nositelj koordinira sve projektne aktivnosti te sudjeluje u njihovoj organizaciji i provedbi. U tijeku je organizacija prvog ciklusa radionica Kluba za zapošljavanje koju će polaziti deset mladih nezaposlenih osoba, a koju će voditi novozaposleni voditelj Kluba za zapošljavanje. Uz spomenute aktivnosti PORA organizira i provodi sastanke projektnih partnera, zadužena je za revidiranje postojeće Strategije razvoja ljudskih potencijala Koprivničko-križevačke županije i održivo funkcioniranje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Koprivničko-križevačke županije te organizaciju brojnih edukacija i radionica namijenjenih nezaposlenim osobama.