Objavljeno: 21. 10. 2016. , Ažurirano: 25. 10. 2016.

Hrvatski savez građevinskih inženjera organizirao je Sedmi Sabor hrvatskih graditelja, 17. i 18. listopada, u hotelu Croatia u Cavtatu, pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske i pet ministarstava kao supokrovitelja.

Na ovom skupu okupili su se graditelji iz cijele Hrvatske kako bi predstavili značajne projekte i nova inženjerska rješenja te inovacije iz svih područja graditeljstva. Na Saboru 2016. također se raspravljalo o stanju u graditeljstvu i njegovoj ulozi u razvitku hrvatskoga gospodarstva, zatim o graditeljstvu kao poticatelju razvoja, kao o načinu na koji je ono dosad konkuriralo na domaćem i stranim tržištima, ali se i kritički razmatralo ostvarivanje dosadašnjih zadaća. Uz to, analizirala su se i druga aktualna pitanja graditeljstva.

Sabor hrvatskih graditelja ujedno je bio idealno mjesto za sve dionike, da aktivno sudjeluju u radu skupa, razmijene korisne informacije i ideje, upoznaju nove kolege te obnove suradnju s postojećima. S obzirom na to da je Sabor tradicionalno mjesto okupljanja svih hrvatskih graditelja, raspravljalo se o mnogim pitanjima u vezi s razvojem hrvatskoga graditeljstva i njegovim utjecajem na ukupni napredak Hrvatske. Iako je krizno vrijeme za graditeljstvo, Sabor 2016 bio je prava prilika da se upozori na značenje graditeljstva za razvoj hrvatskoga gospodarstva.

Posebice su istaknuli da se moraju osigurati razvojni projekti koji mogu pokrenuti novi rast graditeljstva. Ovakvi projekti su danas teško ostvarivi bez sredstava iz EU fondova. Analiziralo se ispunjavanje uvjeta za rad u EU te investicije iz EU fondova. Stoga je osnovni tematski naziv Sabora 2016 'EU i hrvatsko graditeljstvo'.

Sabor 2016 je, uza sve navedeno, bio prilika i za graditeljske te s graditeljstvom povezane tvrtke, da se predstave te da skrenu pozornost na svoju djelatnost, proizvode i poslovne potencijale.

Uz zajedničke tematske cjeline (prometna infrastruktura, gospodarenje otpadom, vodno gospodarstvo, energetika i industrija, investicije u turizmu i poljoprivreda) i predstavljanja zanimljivih radova, organizirali su se okrugli stolovi iz drugih tematskih cjelina. Tako su se obradile važne teme: ekonomski pokazatelji stanja graditeljstva u protekle četiri godine, investicije / razvojni projekti koji mogu pokrenuti novi rast graditeljstva, EU fondovi i javne (državne) investicije, privatna investicijska inicijativa, zakonodavstvo – ograničenje ili poticaj učinkovite pripreme i ostvarenja investicija u RH, konkurentnost hrvatskih graditelja u EU i na svjetskim tržištima.