Vrijeme održavanja: 29.10.2020. - 30.10.2020.

Objavljeno: 01. 10. 2020. , Ažurirano: 15. 10. 2020.

Prvi sastanak upravnog odbora projekta MELIA Observatory održan je online, 29. i 30. rujna. Na sastanku je sudjelovalo više od trideset sudionika svih šesnaest projektnih partnera i sedam pridruženih strateških partnera.

Hrvatska gospodarska komora partner je na projektu MELIA Observatory, čiji je puni engleski naziv Media Literacy Observatory for Active Citizenship and Sustainable Democracy. Projekt se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, IPA II i ENI-UA sredstava u okviru Programa transnacionalne suradnje Interreg V-B Dunav. Nositelj projekta je Fakulteta za uporabne družbene študije iz Slovenije, a na projektu uz HGK još sudjeluje 14 partnera iz Slovenije, Mađarske, Češke, Njemačke, Rumunjske, Bugarske, Srbije, Crne Gore i Ukrajine te sedam pridruženih partnera iz Belgije, Ujedinjenog Kraljevstva, Finske, Bosne i Hercegovine, Austrije i Hrvatske.

Glavni cilj projekta je uspostaviti opservatorij za medijsku pismenost, koji će predstavljati transnacionalnu mrežu relevantnih dionika u području medija, obrazovanja i civilnog društva u cijelom Podunavlju. Okupit će institucije visokog obrazovanja, medijske tvrtke, organizacije civilnog društva (koje se bave pitanjima mladih) i javne vlasti na nacionalnoj i lokalnoj razini.

MELIA opservatorij poslužiti će kao mehanizam za jačanje medijske pismenosti te posljedično građanskih kompetencija, s naglaskom na mlađu populaciju i osobe koje ih educiraju, što će pridonijeti razvoju održive demokracije u zemljama dunevske regije

Specifični ciljevi projekta:

  • Transnacionalna obrazovna mreža za unapređenje građanskih kompetencija u dunavskoj regiji
  • Obrazovni programi i alati za poboljšanje vještina medijske pismenosti
  • Alati za audit medija

Temeljne aktivnosti projekta su:

  • mapiranje prakse i širenje informacija,
  • razvoj sustava učenja,
  • dizajniranje platforme za internetsko osposobljavanje,
  • pilot testiranje i evaluacija rezultata,
  • izrada strateških dokumenata i smjernica za politiku

Projekt je započeo 1. srpnja 2020. te će se provoditi 30 mjeseci, do 31. prosinca 2022. godine.

Više informacija o projektu MELIA Observatory možete pronaći na sljedećoj poveznici: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/melia-observatory .

Osoba za kontakt u HGK je Sanja Berger Korak (tel. 01/207 8021, e-mail: sberger@hgk.hr).

standard logo - dark green ink-BIG.png
Izvor: www.interreg-danube.eu.