Objavljeno: 09. 11. 2016. , Ažurirano: 18. 02. 2020.

"Tražimo odgodu promjene zakona o PDV-u u ugostiteljstvu dok ne budemo imali spremne rezultate Analize o utjecaju stope PDV-a na usluge hotela i kampova u Hrvatskoj na konkurentnost turizma, koju je nedavno naručila HGK i čija je izrada u tijeku. Tek kada se rezultati ove analize dobiju, mogu se donositi utemeljene odluke u vezi s izmjenom stopa PDV-a na smještaj i ugostiteljske usluge. Iz njih će biti vidljiv utjecaj promjene stope na rezultate poslovanja sektora, zaposlenost i ulaganja, a uputit će i na dugoročne učinke koje različite stope mogu imati na daljnji razvoj sektora", kaže Franco Palma, član Upravnog odbora HGK i predsjednik Turističkoga poslovnog vijeća* pri HGK, komentirajući elemente porezne reforme koje bi stupile na snagu 2017. godine, a prema kojoj je planirano povećanje PDV-a za usluge u ugostiteljstvu s 13% na 25%.

Palma ističe da će predloženo povećanje PDV-a u ugostiteljstvu imati negativan utjecaj na čitav turistički sektor.

*Turističko poslovno vijeće pri Hrvatskoj gospodarskoj komori čine svi predsjednici udruženja i zajednica pri Sektoru za turizam HGK te predstavnici svih ključnih nacionalnih strukovnih udruga u turizmu.