Objavljeno: 24. 03. 2020. , Ažurirano: 26. 03. 2020.

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je 23. ožujka 2020. Odluku o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH:

Točka I.

S obzirom da na pojedinim područjima postoji znatno povećani rizik od prijenosa bolesti COVID-19, a kako bi se smanjila mogućnost daljnjeg širenja bolesti, zabranjuje se napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka.

Točka II.

Zabrana iz ove Odluke ne odnosi se na:

 • promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja,
 • dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe,
 • izvješćivanje javnosti,
 • stanovnika koji zahtjevaju hitnu medicinsku skrb,
 • iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci i starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština
 • putovanja na posao i s posla, ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće,
 • žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19. 

 

Točka III.

Prilikom ulaska i izlaska s područja prebivališta i stalnog boravka moraju se poštovati sljedeće mjere:

 • socijalnog distanciranja
 • ne zadržavanja na javnim prostorima
 • posjedovati valjanu propusnicu koja se nalazi u Prilogu I. Odluke.

Propusnice za ulazak i izlazak s područja prebivališta ili stalnog boravišta izdaju, ovjeravaju i potpisuju:

 • za okolnosti iz točke II.a, II.b, II.c, II.f i II.g odgovorne osobe u pravnoj osobi
 • za okolnosti iz točke II.d izdaje izabrani liječnik obiteljske medicine i
 • za okolnosti iz točke II.e nadležni stožer civilne zaštite

Stožeri civilne zaštite i Ravnateljstvo policije dužni su osigurati provedbu i nadzor provedbu mjera iz ove Odluke.

Cijelu Odluku možete pronaći i u pratećim dokumentima.

Tko izdaje propusnice za što?

 • promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja – propusnice izdaju odgovorne osobe u pravnoj osobi
 • dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe – propusnice izdaju odgovorne osobe u pravnoj osobi
 • izvješćivanje javnosti – propusnice izdaju odgovorne osobe u pravnoj osobi
 • stanovnika koji zahtijevaju hitnu medicinsku skrb – propusnice izdaje izabrani liječnik obiteljske medicine
 • iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci i starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština – propusnice izdaje nadležni stožer civilne zaštite
 • putovanja na posao i s posla, ako je obavljanje posla nužno i ne može se obaviti od kuće – propusnice izdaju odgovorne osobe u pravnoj osobi 
 • žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja koronavirusa – propusnice izdaju odgovorne osobe u pravnoj osobi

Potiče se elektroničko izdavanje propusnica.

Izdavanja propusnica treba organizirati elektroničkim putem ili drugim primjerenim putem bez socijalnog kontakta kad god je to moguće.

Osobe kojima su propusnice izdane elektroničkim putem koriste ih tako da ih ispišu na pisaču ili imaju u elektroničkom obliku (npr. mobitelu).

Važno je da odgovorne osobe u pravnoj osobi izrade procjenu nužnog osoblja i da propusnice izdaju samo osobama koje su nužne za obavljanje poslova i djelatnosti za funkcioniranje zajednice.

U vezi s isporukom/dostavom robe građanima na kućni prag (primjerice ogrjevnog drva), preporuka je uz propusnicu odgovorne osobe u pravnoj osobi imati i propusnicu nadležnog stožera civilne zaštite na područnoj (regionalnoj) razini lokalne samouprave izdanu u svrhu nužne opskrbe.