Objavljeno: 21. 03. 2020. , Ažurirano: 30. 03. 2020.

S obzirom na znatno povećan rizik prijenosa koronavirusa pri korištenju javnog prijevoza, privremeno se obustavlja javni promet u trajanju od 30 dana od dana donošenje ove odluke.

Privremena obustava odnosi se na:
  • javni linijski promet putnika u unutarnjem cestovnom prometu, izuzev autotaksi prijevoza
  • javni linijski prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu
  • javni prijevoz osoba u željezničkom prometu
  • tramvajski i drugi javnogradski promet
  • sve ostale nespomenute vrste javnog prijevoza (žičare, uspinjače, drugo)
Privremeno se, za vrijeme trajanja ove Odluke, zatvaraju i svi željeznički i autobusni kolodvori.

Stožeri civilne zaštite i Ravnateljstvo policije dužni su osigurati provedbu i nadzor provedbe mjera iz ove odluke.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 22. ožujka 2020. godine.