Izvor: HGK

Odluka o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine HGK


Objavljeno: 20. 03. 2020. , Ažurirano: 24. 03. 2020.


Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori (Narodne novine broj 66/91 i 73/91) i članka 21. stavka 1. Statuta Hrvatske gospodarske komore (Narodne novine broj 39/16), Skupština Hrvatske gospodarske komore na izvanrednoj sjednici dana 20. ožujka 2020. godine donosi

ODLUKU

o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine

Članak 1.

Ovom se Odlukom, uslijed epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane SARS-CoV-2 virusom, temeljem Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događaja, od 19. ožujka 2020. godine, privremeno ukida obveza plaćanja članarine za djelatnosti iz Priloga I., koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Ovom Odlukom privremeno se do roka njenog važenja stavljaju izvan snage odredbe Odluke o financiranju Hrvatske gospodarske komore, kojima se propisuje obveza, visina i način plaćanja članarine za članice Hrvatske gospodarske komore iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka odnosi se i na članice Hrvatske gospodarske komore iz članka 2. stavaka 3. i 4. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori ako obavljaju djelatnost iz Priloga I. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavom u „Narodnim Novinama“, a primjenjuje se od 01. ožujka 2020. godine i vrijedi do 31. svibnja 2020. godine.Prilog I.

G4725 Trgovina na malo pićima u specijaliziranim prodavaonicama
G4741 Trgovina na malo računalima, perifernim jedinicama i softverom u specijaliziranim prodav.
G4742 Trgovina na malo telekomunikacijskom opremom u specijaliziranim prodavaonicama
G4743 Trgovina na malo audio i videoopremom u specijaliziranim prodavaonicama
G4751 Trgovina na malo tekstilom u specijaliziranim prodavaonicama
G4753 Trgovina na malo sagovima i prostiračima za pod, zidnim i podnim oblogama u spec. prod.
G4754 Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama
G4759 Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ost. pr. za kućanstvo u spec. prodav.
G4761 Trgovina na malo knjigama u specijaliziranim prodavaonicama
G4762 Trgovina na malo novinama, papirnatom robom i pisaćim priborom u specijaliziranim prodavaonicama
G4763 Trgovina na malo glazbenim i videozapisima u specijaliziranim prodavaonicama
G4764 Trgovina na malo sportskom opremom u specijaliziranim prodavaonicama
G4765 Trgovina na malo igrama i igračkama u specijaliziranim prodavaonicama
G4771 Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama
G4772 Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože
G4777 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavaonicama
G4778 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama
G4779 Trgovina na malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavaonicama
G4799 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica
I5610 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
I5629 Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
I5630 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
J5914 Djelatnosti prikazivanja filmova
N8230 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova
P8551 Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije
P8552 Obrazovanje i poučavanje u području kulture
P8553 Djelatnosti vozačkih škola
P8559 Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.
Q8610 Djelatnosti bolnica
R9001 Izvođačka umjetnost
R9002 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti
R9003 Umjetničko stvaralaštvo
R9004 Rad umjetničkih objekata
R9102 Djelatnosti muzeja
R9311 Rad sportskih objekata
R9312 Djelatnosti sportskih klubova
R9313 Fitnes centri
R9319 Ostale sportske djelatnosti
R9321 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova
R9329 Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti
S9602 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
S9604 Djelatnosti za njegu i održavanje tijela
S9609 Ostale osobne uslužne djelatnosti, d. n.