Tvrtke prehrambene industrije izuzetno zadovoljne edukacijom o provođenju službenih kontrola veterinarske i sanitarne inspekcije u ŽK Bjelovar

Vrijeme održavanja: 04.05.2017.

U prepunoj dvorani ŽK Bjelovar 4. svibnja održana je edukacija Provođenje službenih kontrola veterinarske i sanitarne inspekcije te mikrobiološke ispravnosti hrane na tržištu Republike Hrvatske. Edukaciju je vodila voditeljica Odjela za upravljanje kvalitetom HGK Nevenka Gašparac. 

Zrinka Dugonjić iz Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede pojasnila je Pravilnik o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom, dok je viši veterinarski inspektor-specijalist Dragutin Premzl iz iste Uprave objasnio službene kontrole i zakonodavstvo te obveze subjekata u poslovanju s hranom. Novim je zakonodavstvom obuhvaćen cjelokupan proizvodni lanac, “od polja do stola”, odnosno od uzgoja životinja pa sve do proizvodnje hrane odnosno krajnjeg potrošača, pri čemu je subjektima u poslovanju s hranom dana primarna odgovornost.

Viši sanitarni inspektor Ministarstva zdravstva Zlatko Filipović naglasio je da je nadležnost sanitarne inspekcije sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, proizvodnja i stavljanje na tržište hrane, uključujući i genetski modificiranu hranu i novu hranu te genetski modificirane organizme, proizvodnja i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe, proizvodnja, stavljanje na tržište i uporabe opasnih kemikalija, zaštite od buke te zaštite od ionizirajućeg i neionizirajućeg zračenja. Mjere koje inspektor može narediti u slučaju nesukladnosti su usmeno rješenje o zabrani korištenja prostorija, rada osoba itd., naplata mandatne kazne, izdavanje Rješenja o uklanjanju nedostatka te optužni prijedlog.

Voditeljica Laboratorija na Hrvatskom veterinarskom institutu Andrea Humski kazala je da subjekti u poslovanju hranom imaju primarnu odgovornost za sigurnost hrane u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije koje su pod njegovom kontrolom i da hrana koja se stavlja na tržište mora biti sigurna za konzumaciju.

Svi su polaznici dobili potvrde o sudjelovanju na edukaciji u sklopu Programa pomoći gospodarskim subjektima.  

Kontakti

  • Odjel za upravljanje kvalitetom Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: kvaliteta@hgk.hr Tel: +385 1 456 1551 Fax: +385 1 456 1614 voditelj: Nevenka Gašparac administrativni tajnik: Tanja Tomić
  • Odjel za upravljanje kvalitetom Tel: 01/456-1551 Email: kvaliteta@hgk.hr