Objavljeno: 10. 08. 2016. , Ažurirano: 11. 04. 2018.

Tribina je osmišljena kao mjesto razmjene praktičnih iskustava poslovnih ljudi i stručnjaka za kvalitetu i sigurnost, a njen je sadržaj povezan je sa svim temama povezanima s uspješnim djelovanjem organizacije u gospodarskom okruženju.

Teme su povezane s nacionalnim zakonodavnim okvirom, normama, tehničkim zakonodavnim okvirom, različitim sustavima upravljanja te korisnim iskustvima u primjeni navedenog.

Želja nam je podizanjem nivoa informiranosti članica i svih ostalih zainteresiranih strana (koje djeluju u postupcima usklađivanja, donošenja i provođenja općeg nacionalnog zakonodavnog i tehničkog okvira te dragovoljne primjene različitih komercijalnih standarda) podizati nivo znanja i informiranosti gospodarskih subjekata.

Razmjena stečenih znanja i iskustava, iz prakse uvaženih predavača na tribinama, najbolji je put do podizanja konkurentnosti gospodarskih subjekata i do lakšeg pristupa izvoznim tržištima u međunarodnoj trgovini.

Suorganizatori tribine su Hrvatska gospodarska komora, Državni zavod za mjeriteljstvo, Hrvatski zavod za norme, Hrvatska akreditacijska agencija, Hrvatski mjeriteljski institut, Hrvatsko društvo za kvalitetu, Hrvatsko društvo menadžera kvalitete, Hrvatsko mjeriteljsko društvo Udruga hrvatski laboratoriji – CROLAB.

Materijali sa održanih tribina ISO forum croaticum od 2003. godine nadalje, dostupni su na upit, e-mail: isoforum@hgk.hr