Objavljeno: 10. 08. 2016. , Ažurirano: 11. 04. 2018.

Odjel za upravljanje kvalitetom HGK je 2006. godine pokrenuo Program pomoći subjektima u poslovanju s hranom u području sigurnosti hrane namijenjen svim gospodarskim subjektima koji proizvode, prerađuju ili distribuiraju hranu ili hranu za životinje.

Sigurnost hrane dio je pravne stečevina Europske unije (acquis communautaire, Poglavlje 12).

Program je namijenjen svim subjektima u poslovanju s hranom koji proizvode, prerađuju, distribuiraju hranu i/ili hranu za životinje, te na bilo koji drugi način sudjeluju u provođenju zakonodavnih uvjeta u području sigurnosti hrane unutar cijelog prehrambenog lanca.

Program se realizira putem besplatnih seminara, predavanja i radionica na temelju iskazanog interesa članica.

Besplatne edukacijske aktivnosti provodi Odjel za upravljanje kvalitetom u suradnji s državnim tijelima nadležnim za sigurnost hrane.

Teme edukacijskih aktivnosti obuhvaćaju zakonodavstvo u području sigurnosti hrane, njegovu uspostavu, provođenje i kontrolu učinkovitosti, promovirajući integrirani i multidisciplinarni pristup u provođenju analize opasnosti i uspostavi KKT (HACCP), istovremeno uzimajući u obzir procjenu vjerojatnosti štetnog učinka na zdravlje ljudi, koristeći se znanstvenim mišljenjima i preporukama relevantnih tijela i institucija.

Ciljevi projekta:

  • Održavanje nivoa informiranosti članica, subjekata u poslovanju hranom ili hranom za životinje te svih ostalih zainteresiranih o zakonodavnom okviru u području sigurnosti hrane i hrane za životinje.
  • Pomoć u razumijevanju i uspostavi zakonodavnih uvjeta za SPH te olakšati uspostavu, provođenje i održavanje sustava sigurnosti hrane temeljenog na načelima HACCP-a.
  • Suradnja s nadležnim tijelima i svim ostalim zainteresiranim stranama koje sudjeluju u provođenju zakonodavnih uvjeta u području sigurnosti hrane.
  • Proaktivno sudjelovanje u afirmaciji edukacije temeljene na integriranom i multidisciplinarnom pristupu temljenom na analizi opasnosti i procjeni vjerojatnosti pojave rizika u svim fazama procesa proizvodnje, prerade i distribucije hrane i hrane za životinje.
  • Jačanje uloge HGK kao partnera u edukacijskim aktivnostima svih zainteresiranih stranama u prehrambenom lancu u području sigurnosti hrane.

Najavu sljedeće HACCP radionice možete pronaći OVDJE.