O udruženju za ispitivanja i certificiranja

U okviru Odjela za upravljanje kvalitetom djeluje Udruženje za ispitivanja i certificiranja. Udruženje okuplja članice HGK koje djeluju u području tehničkog ispitivanja i analize te certifikacije (ispitni laboratoriji, umjerni laboratoriji, inspekcijska tijela, certifikacijska tijela za proizvode, osoblje i sustave upravljanja). Udruženje je osnovano 25. siječnja 2011. godine.

Primarna uloga Udruženja je zastupanje, usklađivanje i zaštita interesa članica te unapređivanje međusobne komunikacije, suradnje i promocije.

Ciljevi Udruženja su:

 • zastupanje i zaštita interesa članica Udruženja i podizanje digniteta struke;
 • društveno odgovorno provođenje ispitivanja i certifikacije;
 • unapređivanje suradnje s korisnicima usluga i međusobne suradnje;
 • suradnja s nadležnim tijelima;
 • podizanje konkurentnosti djelatnosti.

Definirane ciljeve Udruženje će ostvarivati putem sljedećih aktivnosti:

 • izradom etičkoga kodeksa,
 • kontinuiranim radom na unapređivanju suradnje s korisnicima,
 • iniciranjem i aktivnim sudjelovanjem u donošenju zakonske regulative značajne za članice Udruženja,
 • promocijom članica Udruženja kroz izradu kataloga Udruženja,
 • uspostavom kontakata sa sličnim stručnim i interesnim udrugama u inozemstvu zbog suradnje i razmjene iskustava,
 • sudjelovanjem u poslovnim izaslanstvima HGK od interesa za članice Udruženja,
 • aktivnim sudjelovanjem u organizaciji i programu znanstveno-stručnih i poslovnih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu.

 

Contacts

 • Odjel za upravljanje kvalitetom Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: kvaliteta@hgk.hr Tel: +385 1 456 1551 Fax: +385 1 456 1614 voditelj: Nevenka Gašparac
 • Ivo Delonga, dipl. ing. Association president Tel: 01/4817-215 Email: info@croatiakontola.hr
 • Dr. sc. Siniša Marijan Association vice-president Tel: 01/3667-315 Email: smar@koncar-institut.hr
 • Dr. sc. Đuro Tunjić Association Vice-president Tel: +385 35 400 590 Email: dtunjic@tuv-croatia.hr
 • Sanja Mihelić, dipl. oec. Senior Expert Associate Tel: +385 1 4561 650 Email: smihelic@hgk.hr