Vrijeme održavanja: 18.09.2019. - 19.09.2019.

Objavljeno: 01. 08. 2019. , Ažurirano: 01. 08. 2019.

Odjel za upravljanje kvalitetom Hrvatske gospodarske komore kao dio Programa pomoći subjektima u poslovanju s hranom organizira besplatnu dvodnevnu HACCP radionicu koja će se održati 18. i 19. rujna, od 10 do 16 sati u Hrvatskoj gospodarskoj komori, na adresi Rooseveltov trg 2, u Zagrebu.

Na radionici će sudionicima biti predstavljeni zakonodavni uvjeti u području sigurnosti hrane i objašnjene obveze subjekata u poslovanju s hranom. U praktičnom će dijelu sudionici biti upoznati s načinima udovoljavanja zakonodavnim uvjetima te primjerima iz prakse radi izrade ili kontrole usklađenosti vlastitih sustava upravljanja sigurnošću hrane temeljenih na HACCP načelima.

HACCP radionica je besplatna, a namijenjena je svim subjektima u poslovanju s hranom, voditeljima i članovima HACCP tima koji u praksi uspostavljaju, provode i održavaju sustav sigurnosti hrane kao zakonodavnu obvezu povezanu s odredbama Zakona o hrani te svima zainteresiranima koji na bilo koji način sudjeluju u provedbi toga zakonodavnog okvira u proizvodnji, preradi ili distribuciji hrane u prehrambenom lancu.

Radit će se u manjim skupinama, pa će, prema potrebi, nakon popunjenja ovih skupina svi prijavljeni biti obaviješteni o datumu održavanja sljedeće HACCP radionice.

Voditeljica HACCP radionice jest Nevenka Gašparac.

Sve informacije možete dobiti u Odjelu za upravljanje kvalitetom na broj telefona 01/4561 551.

Prijaviti se možete online prijavnicom u nastavku.