Zajednica za obrazovanje odraslih

Zajednica za obrazovanje odraslih osnovana je radi jačanja djelatnosti cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih te zastupanja, promicanja i zaštite zajedničkih interesa pred državnim i drugim institucijama i udruženjima.

Zadaci Zajednice su:

  • pružanje stručne i lobističke pomoći članicama u rješavanju pitanja pred nadležnim tijelima
  • trajno prikupljanje podataka o stručnim pitanjima, odnosno pribavljanje i distribuiranje informacija važnih za cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih, posebice u području donošenja i izmjena legislative
  • edukacija članica
  • iniciranje izmjena i rad na izmjenama postojećih propisa i razvojnih dokumenata
  • osiguravanje uključivanja predstavnika Zajednice u povjerenstva za izradu nove legislative kojom se rješavaju pitanja od interesa za članice Zajednice
  • suradnja s nadležnim državnim institucijama i drugim strukovnim udruženjima i zajednicama
  • poticanje razvoja i provedbe relevantnih programa za cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih
  • organizacija znanstvenih i stručnih skupova o cjeloživotnom učenju i obrazovanju odraslih.

Predsjednik Zajednice: Ivan Gale, Tehničko učilište Vinkovci

Zamjenik predsjednika: Mario Zamuda, Pučko otvoreno učilište Čakovec

 

 

Contacts

  • Odjel za obrazovanje Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: potencijali@hgk.hr Tel: +385 01 4606-708 Fax: +385 01 4606-782
  • Zajednica za obrazovanje odraslih Tel: 01/456-1675 Email: msabo@hgk.hr