Strukovne skupine

Zajednica za prevoditeljstvo

 • Adresa:
 • Rooseveltov trg 2
 • 10000 Zagreb
 • Email: lradisic@hgk.hr
 • Tel: +385 1 460 6727
 • Fax: +385 1 460 6782
 • Tajnik: Lenka Radišić

Zajednice Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki povezanih uz pojedino područje, ali registriranih za raznorodne djelatnosti. Vodstvo zajednice čine predsjednik te jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su, kao i članovi vijeća zajednice, predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici zajednica zaposlenici HGK. Zajednice djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Damir Pavuna predsjednik Zajednice za prevoditeljstvo Tel: 01/4606727 Email: damir.pavuna@integra.hr
 • Nataša Pogorilić; Nula devet d.o.o. zamjenica predsjednika Zajednice za prevoditeljstvo Tel: 01/4606727 Email: natasa.pogorilic@zg.t-com.hr
 • Lenka Radišić viša stručna suradnica Tel: 01/460-6727 Email: lradisic@hgk.hr
 • Ivanka Rajh (Zagrebačka škola ekonomije i managementa, vlasnica obrta za prevođenje Polifonij) zamjenica predsjednika Zajednice za prevoditeljstvo Tel: +358 1 4606 727 Email: ivanka_rajh@yahoo.com

Zajednica za unapređenje intelektualnog kapitala - ZUIK

 • Adresa:
 • Rooseveltov trg 2
 • 10000 Zagreb
 • Email: svrban@hgk.hr
 • Tel: +385 1 460 6728
 • Fax: +385 1 460 6782
 • poslovni tajnik: Stankica Vrban

Zajednice Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki povezanih uz pojedino područje, ali registriranih za raznorodne djelatnosti. Vodstvo zajednice čine predsjednik te jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su, kao i članovi vijeća zajednice, predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici zajednica zaposlenici HGK. Zajednice djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Stankica Vrban viša stručna suradnica Tel: 01/4606728 Email: svrban@hgk.hr
 • prof. dr. sc. Marko Kolaković predsjednik Zajednice za unapređenje intelektualnog kapitala Tel: 01/4606728 Email: svrban@hgk.hr
 • dr. sc. Mirjana Babić zamjenica predsjednika Zajednice za unapređenje intelektualnog kapitala Tel: 01/4606728 Email: svrban@hgk.hr

Zajednica za razvoj ljudskih potencijala

 • Adresa:
 • Rooseveltov trg 2
 • 10 000 Zagreb
 • Email: mmarinovic@hgk.hr
 • Tel: +385 1 456 1702
 • Tel 1: +385 1 456 1514
 • Fax: +385 1 4561 535
 • poslovni tajnik: Marin Marinović

Zajednica je osnovana 2004. godine. Izborna skupština Zajednice za razvoj ljudskih potencijala održana je 17. lipnja 2015. godine. Zajednica ima 240 članica: rukovoditelji ljudskih potencijala,voditelji službi/odjela za obrazovanje i usavršavanje zaposlenika direktori i rukovoditelji poduzeća koji kao kreatori strategija i donositelji odluka pružatelji usluga u djelatnosti razvoja ljudskog potencijala fizičke osobe koje u okviru svoje djelatnosti unapređuju područje razvoja ljudskih potencijala

 • Marin Marinović Stručni suradnik Tel: +385 1 456 1702 Email: mmarinovic@hgk.hr
 • Josip Marinković Predsjednik Zajednice za razvoj ljudskih potencijala Tel: +385 1 456 1702 Email: mmarinovic@hgk.hr
 • Saša Jurković Zamjenik predsjednika Tel: +385 1 456 1702 Email: mmarinovic@hgk.hr

Zajednica za strane jezike

 • Adresa:
 • Rooseveltov trg 2
 • 10000 Zagreb
 • Email: lradisic@hgk.hr
 • Tel: +385 1 460 6727
 • Fax: +385 1 456 1535
 • Tajnik: Lenka Radišić

Zajednice Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki povezanih uz pojedino područje, ali registriranih za raznorodne djelatnosti. Vodstvo zajednice čine predsjednik te jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su, kao i članovi vijeća zajednice, predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici zajednica zaposlenici HGK. Zajednice djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Irena Žiger predsjednica Zajednice za strane jezike Tel: 01/4606727 Email: irena.ziger@vz.t-com.hr
 • Lenka Radišić viša stručna suradnica Tel: 01/4606727 Email: lradisic@hgk.hr
 • Tamara Tolnauer Ackermann zamjenica predsjednice Zajednice za strane jezike Tel: 01/4606727 Email: tamara@anglo.hr
 • Lenka Radišić viša stručna suradnica Tel: 01/460-6727 Email: lradisic@hgk.hr

Zajednica nakladnika i knjižara

 • Adresa:
 • Rooseveltov trg 2
 • 10000 Zagreb
 • : Marko Gjeldum

Zajednice Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki povezanih uz pojedino područje, ali registriranih za raznorodne djelatnosti. Vodstvo zajednice čine predsjednik te jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su, kao i članovi vijeća zajednice, predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici zajednica zaposlenici HGK. Zajednice djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Marko Gjeldum stručni suradnik Tel: +385 1 460 6745 Email: mgjeldum@hgk.hr

Grupacija nakladnika školskih udžbenika

 • Adresa:
 • Draškovićeva 45
 • 10000 Zagreb
 • Email: mgjeldum@hgk.hr
 • Tel: +385 1 460 6745
 • Fax: +385 1 460 6737
 • Predsjednik: Marko Gjeldum

Grupacije unutar udruženja ili zajednica Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki koje se bave pojedinim nišama unutar djelatnosti tvrtki okupljenih u udruženju ili zajednici. Vodstvo grupacije čini predsjednik ili voditelj grupacije te, u nekim slučajevima, jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici grupacija zaposlenici HGK. Kao i udruženja, grupacije djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

Grupacija knjižari

 • Adresa:
 • Draškovićeva 45
 • 10000 Zagreb
 • Email: mgjeldum@hgk.hr
 • Tel: +385 1 460 6745
 • Fax: +385 1 460 6737
 • Predsjednik: Marko Gjeldum

Grupacije unutar udruženja ili zajednica Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki koje se bave pojedinim nišama unutar djelatnosti tvrtki okupljenih u udruženju ili zajednici. Vodstvo grupacije čini predsjednik ili voditelj grupacije te, u nekim slučajevima, jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici grupacija zaposlenici HGK. Kao i udruženja, grupacije djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

Grupacija nakladnici hrvatske dječje knjige

 • Adresa:
 • Draškovićeva 45
 • 10000 Zagreb
 • Email: mgjeldum@hgk.hr
 • Tel: +385 1 460 6745
 • Fax: +385 1 460 6737
 • Predsjednik: Marko Gjeldum

Grupacije unutar udruženja ili zajednica Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki koje se bave pojedinim nišama unutar djelatnosti tvrtki okupljenih u udruženju ili zajednici. Vodstvo grupacije čini predsjednik ili voditelj grupacije te, u nekim slučajevima, jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici grupacija zaposlenici HGK. Kao i udruženja, grupacije djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

Zajednica kulturnih i kreativnih industrija

 • Adresa:
 • Rooseveltov trg 2
 • 10000 Zagreb
 • Email: bpavicin@hgk.hr
 • Tel: +385 1 456 1687
 • Fax: +385 1 456 1563
 • predsjednik Zajednice: Tomo In der Mühlen (IDM Music d. o. o.)
 • poslovni tajnik Zajednice: Božo Pavičin

Zajednice Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki povezanih uz pojedino područje, ali registriranih za raznorodne djelatnosti. Vodstvo zajednice čine predsjednik te jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su, kao i članovi vijeća zajednice, predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici zajednica zaposlenici HGK. Zajednice djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Božo Pavičin tajnik Zajednice kulturnih i kreativnih industrija, samostalni savjetnik Tel: +385 1 456 1687 Email: bpavicin@hgk.hr
 • Tomo In der Mühlen (IDM Music d. o. o.) predsjednik Zajednice kulturnih i kreativnih industrija Tel: +385 1 456 1687 Email: bpavicin@hgk.hr
 • Ivana Nikolić Popović (Brendsfera d. o. o.) dopredsjednica Zajednice kulturnih i kreativnih industrija Tel: +385 1 456 1687 Email: bpavicin@hgk.hr

Zajednica za obrazovanje odraslih

 • Adresa:
 • Rooseveltov trg 2
 • 10000 Zagreb
 • : Zajednica za obrazovanje odraslih

Zajednice Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki povezanih uz pojedino područje, ali registriranih za raznorodne djelatnosti. Vodstvo zajednice čine predsjednik te jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su, kao i članovi vijeća zajednice, predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici zajednica zaposlenici HGK. Zajednice djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Zajednica za obrazovanje odraslih Tel: 01/456-1675 Email: msabo@hgk.hr

Projekti i akcije

Erasmus+ Poboljšanje vještina u strukovnom obrazovanju i osposobljavan...

Erasmus+ projekt Cap4App

Metalci su opet IN

ZaposliOSI