https://www.hgk.hr/s-medunarodne-poslove/upozorenje-poduzetnicima-cuvajte-se-prevare-pri-popunjavanju-obrazaca-za-poslovne-adresare Odjel za poslovne informacije HGK preselio na Novu cestu 7 Što napraviti nakon što ATA karnet istekne? Za koju namjenu se može koristiti ATA karnet?

Oprez pri popunjavanju ponuda za poslovne adresare!

Odjel za poslovne informacije HGK preselio na Novu cestu 7

Što napraviti nakon što ATA karnet istekne?

Za koju namjenu se može koristiti ATA karnet?

Vijesti