Registar uvoznika i izvoznika sadrži podatke o trgovačkim društvima, članicama Hrvatske gospodarske komore čiji je uvoz odnosno izvoz evidentiran u protekloj godini od strane Ministarstva financija - Carinske uprave. Izvješća mogu obuhvatiti sve hrvatske tvrtke uvoznike/izvoznike ili samo tvrtke uvoznike/izvoznike određenog proizvoda. Prema zahtjevu stranke također postoji mogućnost kombiniranja različitih kriterija (proizvod, županija, država, visina ostvarenog uvoza/izvoza).

Na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku Odjel za poslovne informacije također može izraditi statistička izvješća temeljena na podacima o izvozu proizvoda određene carinske tarife i zemljama namjene, kao i uvozu prema proizvodima određene carinske tarife i zemljama podrijetla.