Podaci iz Registra stranih predstavništava u Republici Hrvatskoj

Predstavništva stranih osoba se upisuju u Registar predstavništva stranih osoba u Republici Hrvatskoj, koji se vodi pri Ministarstvu gospodarstva.

Propisi koji reguliraju osnivanje i rad stranih predstavništava:

  • Zakon o trgovini - čl. 52
  • Uredba o uvjetima za osnivanje i rad predstavništava stranih osoba u Republici Hrvatskoj (NN br. 21/09)

Zbog iskazanog interesa članica Komore za informacije o registriranim stranim predstavništvima, Odjel za poslovne informacije redovito od Ministarstva gospodarstva zaprima rješenja o registriranim predstavništvima kao i o svim eventualnim promjenama (brisanje, promjena postojećih podataka) te ih na zahtjev dostavlja zainteresiranim strankama.

Contacts

  • Odjel za poslovne informacije Adresa: Nova cesta 7 10000 Zagreb Email: poslovne-informacije@hgk.hr Tel: 0800 1852 Tel 1: +385 1 460 6708 Fax: +385 1 460 6782 voditeljica: Dunja Resman Bartolec
  • Odjel za poslovne informacije Tel: +385 1 460 6708 Email: poslovne-informacije@hgk.hr