Jedinstvena kontaktna točka za usluge

Jedinstvena kontaktna točka djeluje temeljem Zakona o uslugama (NN 80/11), kojim je prenijeta EU Direktiva o uslugama. To je pravni okvir koji na razini Hrvatske, odnosno Europske unije i cijelog Europskog gospodarskog prostora, uređuje okvir za pravo poslovnog nastana i slobodu pružanja usluga.

Svrha Jedinstvene kontaktne točke je pružiti poduzetnicima informacije o administrativnim uvjetima za obavljanje njihove djelatnosti.

Jedinstvena kontaktna točka pruža poslovne informacije koje se prvenstveno odnose na Hrvatsku. Ukoliko trebate informacije o nekoj drugoj državi članici EU, preporučljivo se obratiti kontaktnoj točki te države članice.

Više o Jedinstvenoj kontaktnoj točki možete saznati na http://psc.hr/.

Contacts

  • Odjel za poslovne informacije Adresa: Nova cesta 7 10000 Zagreb Email: poslovne-informacije@hgk.hr Tel: 0800 1852 Tel 1: +385 1 460 6708 Fax: +385 1 460 6782 voditeljica: Dunja Resman Bartolec
  • Šimun Buzov Junior Expert Associate Tel: +385 1 460 6771 Email: sbuzov@hgk.hr
  • Odjel za poslovne informacije Tel: +385 1 460 6708 Email: poslovne-informacije@hgk.hr
  • Ivona Zanchi Senior Expert Associate Tel: +385 1 460 6775 Email: izanchi@hgk.hr