ATA karnet - potrebna dokumentacija

Prilikom predaje popunjenog ATA karneta na ovjeru u komore Zagreb, Split, Rijeku, Osijek ili Varaždin, mora biti priložena i određena dokumentacija.

ZA PRAVNE OSOBE:

 

ZA FIZIČKE OSOBE:

 

 Za robu vrijednosti veće od 1.000.000,00 HRK za pravne ili 200.000,00 HRK za fizičke osobe, obvezno je prilikom ovjere karneta predočiti policu osiguranja robe u transportu.

 

 

Contacts

  • Odjel za poslovne informacije Adresa: Nova cesta 7 10000 Zagreb Email: poslovne-informacije@hgk.hr Tel: 0800 1852 Tel 1: +385 1 460 6708 Fax: +385 1 460 6782 voditeljica: Dunja Resman Bartolec
  • Karmen Tutić Expert Officer Tel: +385 1 460 6767 Email: ktutic@hgk.hr
  • Ana Zatezalo Junior Expert Associate Tel: +385 1 460 6781 Email: azager@hgk.hr
  • Matea Gorup Senior Expert Associate Tel: +385 1 460 6724 Email: mgorup@hgk.hr