Ovjera ATA karneta vrši se u Zagrebu, Osijeku, Splitu, Rijeci i Varaždinu.

 

Ovjeravanje i izdavanje ATA karneta možete obaviti u sljedećim komorama:

Hrvatska gospodarska komora

Odjel za poslovne informacije

Pododjel za ovjeru i izdavanje isprava u međunarodnom poslovanju

Nova cesta 7, 10 000 Zagreb (za osobne dolaske)

Rooseveltov trg 2, 10 000 Zagreb (za poštanske pošiljke)

 

Kontakt:

e-mail: ata@hgk.hr

 • Marijan Živković  01/4606-767 (izdavanje)
 • Matea Gorup 01/4606-724 (reklamacije)
 • Ana Zatezalo 01/4606-781 (reklamacije)

Županijska komora Osijek Europska avenija 13, 31 000 Osijek

 • Jelena Radić 031/223-821
 • Ivana Erak 031/223-852
 • Kornela Miling 031/223-860
 • Snježana Babić 031/223-880

Županijska komora Rijeka Bulevar oslobođenja 23, 51 000 Rijeka

 • Natalija Juras 051/209-176, 051/209-111
 • Zoran Orešković 051/209-137
 • Sanja Antonin 051/209-139
 • Sarah Fabijanić 051/209-164

Županijska komora Split Obala A. Trumbića 4, 21000 Split

 • Suzana Čizmić 021/321-106
 • Srećko Remetin 021/321-149
 • Anton Duišin 021/321-146
 • Milena Bućan 021/321-121

Županijska komora Varaždin Petra Preradovića 17, 42000 Varaždin

 • Tea Dodik 042/405-405
 • Snježana Štiber 042/405-491