Objavljeno: 16. 04. 2021. , Ažurirano: 16. 04. 2021.

U organizaciji Advantage Austria – Austrijskog ureda za vanjsku trgovinu i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te uz podršku projektnih partnera Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske komore, Švicarskog veleposlanstva i Zaklade Znanje na djelu upravo je završio prvi ciklus praksi u poduzećima za strukovne nastavnike, u sklopu projekta Nastavnici u poduzeća – praksa za nastavnike

Više od 60 strukovnih nastavnika iz Rijeke, Zagreba, Zadra, Varaždina, Čakovca, Slatine, Orahovice, Virovitice, Ludbrega zamijenilo je mjesta sa svojim učenicima te u poduzećima odradilo praksu u trajanju od tri do pet dana. Nastavnici su uskočili u poslove kuhara, konobara, operatera CNC strojeva, prodavača, mesara, pekara, cvjećara, stolara, itd. Prvom ciklusu prakse za nastavnike odazvalo se i podržalo 30 poduzeća.

I nastavnici i poduzetnici slažu se da se neke vještine i kompetencije ne mogu naučiti kroz školski praktikum ili vježbeničku tvrtku te da je potrebno što je moguće više prakse za strukovna zanimanja, kako za trogodišnja tako i za četverogodišnja. Predstavnici poslodavaca posebno su istaknuli da angažiranje oko primanja učenika na praksu ili naukovanje iziskuje posebne organizacijske, kadrovske i financijske napore, ali kvalitetni poslodavci na to gledaju kao na investiciju u budućnost, a ne kao trošak.

Sonja Holocher-Ertl, direktorica Advantage Austrija, izjavila je "Glavni cilj našeg projekta je postignut, a to je otvaranje dijaloga i razvoj suradnje između strukovnih nastavnika i poduzetnika. Svima njima cilj je obrazovanje/podučavanje učenika koji će nakon završetka svog školovanja biti sposoban lako uskočiti u novu ulogu na tržištu rada."

Detaljnije informacije o projektu Nastavnici u poduzeća – praksa za nastavnike možete pronaći na  webu advantageaustria.org.