Odjel za bankarstvo, osiguranje i druge financijske institucije

Pixabay

Odjel za bankarstvo, osiguranje i druge financijske institucije, pokriva područje financijskog posredovanja s osnovnim ciljem zastupanja i promicanja interesa članica (banaka, stambenih štedionica, društva za osiguranje, društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju, društva za zastupanje u osiguranju te drugih financijskih institucija).

Osnovne aktivnosti:

 • Praćenje stanja u području bankarstva i osiguranja;
 • Organiziranje i aktivno pripremanje sjednica te briga za realizaciju zaključaka kao i sve ostale aktivnosti vezane uz rad strukovna udruženja;
 • Zastupanje, usklađivanje, zaštita i promocija zajedničkih interesa članica;
 • Praćenje zakonske regulative s područja bankarstva i osiguranja, objedinjavanje stajališta članica o pojedinim propisima te prosljeđivanje istih tijelima državne uprave u cilju donošenja, izmjene i primjene propisa (Hrvatska narodna banka, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Ured za sprječavanje pranja novca, REGOS, FINA, ministarstva);
 • Iniciranje i praćenje realizacije pojedinih projekata od interesa za članice;
 • Prikupljanje i obrada podataka o kartičnom poslovanju u Hrvatskoj;
 • Suradnja s međunarodnim financijskim institucijama te promocija hrvatskog financijskog sektora u inozemstvu;
 • Sudjelovanje u radu: Komisije za bankarsku tehniku i praksu Međunarodne trgovačke komore u Parizu i Odbora za financije Eurochambresa;
 • Organiziranje stručnih savjetovanja i seminara s područja financijskog posredovanja;

U Odjelu se mogu dobiti različite informacije iz područja bankarstva i osiguranja, uključujući adresare financijskih institucija.

Contacts

 • Matija Vujević Senior Expert Associate Tel: 01/456-1659 Email: mvujevic@hgk.hr
 • Krešimir Opić Senior Expert Associate Tel: +385 1 456 1745 Email: kopic@hgk.hr