Turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma – popis aktivnosti i potrebnih uvjerenja ili certifikata


Objavljeno: 03. 12. 2018. , Ažurirano: 22. 05. 2023.


Prema definiciji u Zakonu o pružanju usluga u turizmu koji je stupio na snagu 1. siječnja 2018. godine (NN 130/17) "turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma su aktivnosti na kopnu, vodi i zraku, na otvorenom ili neuređenom prirodnom okruženju ili u posebno uređenim i opremljenim mjestima koje zbog svojih specifičnosti predstavljaju rizik od ozljeda i njihovih posljedica za korisnike".

U skladu sa stavkom 3., člankom 92. Zakona, popis aktivnosti koje se smatraju turističkim uslugama aktivnog i pustolovnog turizma u smislu ovoga Zakona utvrđuje Hrvatska gospodarska komora u okviru Zajednice pustolovnog turizma i objavljuje ga na svojim mrežnim stranicama.

Prema definiciji i aktivnostima obuhvaćenim unutar ponude članstva Zajednice te međunarodnim klasifikacijama i razvrstavanjima, Zajednica pustolovnog turizma Hrvatske gospodarske komore donosi inicijalni popis aktivnosti koje se smatraju turističkim uslugama aktivnog i pustolovnog turizma, koji će se u skladu sa stavkom 4., člankom 92. Zakona dalje nadopunjavati po potrebi.

Turističke usluge pustolovnog i aktivnog turizma:

 • Kanuing (canoeing)
 • Špiljarenje (caving)
 • Penjanje (sportskih smjerova, višedužinaca i Deep water solo: penjanje iznad mora)
 • Biciklizam
 • Planinarenje (walking, hiking, trekking, ferrata) *
 • Jahanje
 • Kajak po rijekama
 • Kajak po moru
 • Veslanje na dasci (Stand up paddling)
 • Rafting i INLineRaft *
 • Kanjoning (canyoning)
 • Zipline *
 • Aktivnosti u okviru adrenalinskih parkova
 • Paragliding/parasailing
 • Kitesurfing * 
 • Bungee jumping
 • Usluge koje se pružaju na motoriziranim vozilima – quad, buggy, terenska vozila, motocross vođene i organizirane ture i slično.
 • ** ove aktivnosti kada se provode od strane pružatelja usluga u turizmu sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17)  ne smatraju se sportom, te se provođenjem tih aktivnosti neće provoditi niti jedna sportska djelatnost navedena čl. 18. Zakona o sportu (Narodne novine, broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16).

* originalni engleski izraz jer ne postoji precizni hrvatski prijevod

Dio Zakona o pružanju usluga u turizmu koji se odnosi na turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma možete pronaći u pratećim dokumentima na ovoj stranici.

U skladu sa stavcima 4, 5, 6 i 7 članka 92. Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17) Stručno povjerenstvo pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, koje imenuje ministar turizma, utvrđuje koje se uvjerenje odnosno certifikat smatra odgovarajućim za obavljanje određene aktivnosti iz članka 92. stavka 1. Zakona, te posebne uvjete za obavljanje pojedine aktivnosti aktivnog ili pustolovnog turizma i za organizaciju manifestacija koje uključuju takve aktivnosti. Popis odgovarajućih uvjerenja odnosno certifikata i uvjeti za obavljanje pojedinih aktivnosti aktivnog ili pustolovnog turizma i organiziranje manifestacija koje uključuju takve aktivnosti objavljuju se na mrežnim stranicama Hrvatske gospodarske komore i Ministarstva. U popis iz stavka 5 članka 92 upisuju se i odobrenja o izvođenju pojedinih programa stručnog obrazovanja aktivnog ili pustolovnog turizma, kao što su odobrenje za provođenje obuke gorskih ili planinskih vodiča i slično, koja su odobrila nadležna državna tijela odnosno institucije u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi.

Popis odgovarajućih uvjerenja odnosno certifikata sukladno Zakonu dalje će se nadopunjavati, kao i popis aktivnosti, stoga molimo sve pružatelje usluga aktivnog i pustolovnog turizma da redovito prate stranicu za nadopune.

Iako je kao zakonski zahtjev dovoljan jedan od navedenih certifikata/uvjerenja sadržanih u popisu, preporuča se da svi voditelji i organizatori turističkih usluga aktivnog i pustolovnog turizma završe edukacije koje pružaju minimum znanja i vještina koje moraju posjedovati u pogledu sigurnog vođenja grupe, prevencije, meteorologije, kartografije, orijentacije, uočavanja opasnosti u prirodi, upravljanja rizicima i procjene situacije, organizacija akcije zbrinjavanja i spašavanja, te pružanja pomoći (u tipu HGSS i HGK edukacije), a potom nadograde u tehničkom smislu sa odgovarajućim uvjerenjima/certifikatima specifičnim za pojedinu aktivnost u izvedbi domaćih i stranih organizacija, udruga, komora, saveza i dr. (sadržani u popisu). Preporuča se i da pružatelji usluga kontinuirano provode proces internih edukacija iskusnijih djelatnika prema manje iskusnim u cilju transfera znanja, kao i uspostavljanje internih standarda koji se odnose na specifičnu uslugu koju organizator pruža i lokacije na kojima se izvode.

POPIS UVJERENJA I CERTIFIKATA dostupan je u pratećim dokumentima na ovoj stranici.

Napominjemo da se rok za prilagodbu glede odgovarajućih uvjerenja/certifikata odnosno 3.12.2019. godine odnosi na pružatelje usluga koji pružaju usluge temeljem Zakona o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine, broj 68/07, 88/10, 30/14 i 152/14) odnosno pružatelje koji su usluge pružali i prije stupanja na snagu Zakona o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine, broj 130/17).

Pružatelji usluga aktivnog i pustolovnog turizma koji su nakon stupanja na snagu Zakona o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine, broj 130/17), odnosno nakon 1. siječnja 2018. godine započeli s pružanjem usluga, dužni su pružati usluge u skladu s tim Zakonom, odnosno moraju posjedovati odgovarajući certifikat/uvjerenje navedeno u Popisu odgovarajućih uvjerenja i certifikata.