Na temelju članka 40. Statuta Hrvatske gospodarske komore (NN39/16) i  članka 25. stavka 8. Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 41/14, 110/15, 14/19), koji propisuje da se za pojedine djelatnosti koje obavljaju trgovci koji pružaju javne usluge sukladno članku 24 Zakona o zaštiti potrošača, a imaju do pet zaposlenih može pri Hrvatskoj gospodarskoj komori osnovati povjerenstvo za reklamacije potrošača isto je osnovano internom odlukom HGK  21. ožujka 2016.godine.

Povjerenstvo je osnovano kao savjetodavno tijelo na temelju čijeg mišljenja se rješavaju prigovori/reklamacije korisnika javnih usluga sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

Način rada Povjerenstva propisan je Poslovnikom o radu Povjerenstva.

Povjerenstvo je dužno odgovoriti pisanim putem na prigovore korisnika u roku od najkasnije 30 dana od dana zaprimanja pritužbe/reklamacije.

Kontakt:

SEKTOR ZA TRGOVINU I FINANCIJSKE INSTITUCIJE

Odjel za trgovinu
Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb
Tel: 01/4561 624
e-mail: trgovina@hgk.hr