O Udruženju za istraživanje tržišta


Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore donio je 10. srpnja 2001. Odluku o osnivanju Udruženja marketinga. Inicijativa za osnivanje Udruženja marketinga proizašla je iz Udruženja usluga u trgovini koje je aktivno djelovalo od 1995. do 2003. Udruženje marketinga okupljalo je trgovačka društva iz odjeljka 74 – Ostale poslovne djelatnosti Nacionalne klasifikacije djelatnosti kada je došlo do izdvajanja nekih članica u novoosnovano Udruženje za istraživanje tržišta.

Udruženje za istraživanje tržišta artikulira interese tvrtki koje se bave slijedećom djelatnosti:

M 73.2 – Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja.

Glavni smisao istraživanja tržišta je prikupljanje valjanih i pouzdanih informacija koje pomažu prilikom odlučivanja u tržišnom poslovanju, planiranju aktivnosti, rješavanju konkretnih teškoća ili kontroli uspješnosti poslovanja.

MISIJA UDRUŽENJA

Udruženje za istraživanje tržišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori promovira vrijednosti struke kod pružatelja i korisnika usluga istraživanja tržišta. To čini nadalje i kroz edukaciju, zaštitu privatnosti, uspostavu jasne komunikacije s državnim institucijama i medijima, te instrumente zaštite od nelojalne konkurencije.

Rad Udruženja odvija se kroz Vijeće Udruženja kojeg čine najznačajniji predstavnici trgovačkih društava iz djelatnosti istraživanja tržišta. Vijeće se sastaje prema potrebi, u cilju rješavanja tekućih problema.

U cilju uređenja teoretskih i praktičnih dostignuća u razvitku istraživačke djelatnosti te ostvarivanja ciljeva suvremenog istraživanja tržišta i javnog mnijenja i sprečavanja mogućih zlouporaba, članice Udruženja za istraživanje tržišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori sporazumno su na sjednici Vijeća Udruženja za istraživanje tržišta, održanoj 4. lipnja 2004. godine utvrdile Kodeks poslovanja agencija za istraživanje tržišta.

Sve su tvrtke potpisnice Kodeksa poslovanja agencija za istraživanje tržišta potpisale Izjavu kojom potvrđuju da su suglasne sa odredbama Kodeksa.

Predsjednik Udruženja za istraživanje tržište je Srđan Dumičić, direktor Ipsos d.o.o.
Kontakt osoba ispred Udruženja je: Tihana Buić, poslovni tajnik Udruženja.