O Udruženju trgovine novim tehnologijama


Plenarna sjednica Udruženja trgovine novim tehnologijama održana je 28. studenog 2012 godine. Udruženje je proizašlo iz Udruženja za informacijsku tehnologiju koje je krajem 2009. godine osnovano pri Centru za informatiku i statistiku.

Članice Udruženja su trgovačka društva kojima je pretežita djelatnost, prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti:

PODRUČJA G TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA

 • odjeljka 46  Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
 • skupine 46.5  Trgovina na veliko informacijsko-komunikacijskom opremom
 • razred 46.51  Trgovina na veliko računalima, perifernom opremom i softverom 
 • razred 46.52  Trgovina na veliko elektroničkim i telekomunikacijskim dijelovima i opremom
 • razred 46.66  Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom
 • odjeljka 47  Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
 • skupine 47.4  Trgovina na malo informacijsko-komunikacijskom opremom u specijaliziranim prodavaonicama
 • razred 47.41  Trgovina na malo računalima, perifernom opremom i softverom u specijaliziranim prodavaonicama
 • razred 47.42  Trgovina na malo telekomunikacijskom opremom u specijaliziranim prodavaonicama
 • razred 47.43  Trgovina na malo audio i video opremom u specijaliziranim prodavaonicama

Misija Udruženja trgovine novim tehnologijama:

Članice se udružuju u cilju promicanja i zaštite zajedničkih interesa te razvoja djelatnosti trgovine novim tehnologijama. Osnovne aktivnosti u ostvarivanju tog cilja su:

 • Identificiranje i rješavanje problema u ovoj djelatnosti; pomaganje tvrtkama u rješavanju specifičnih pojedinačnih problema; koordinacija u rješavanju problema s područja županijskih komora
 • Lobiranje u cilju jačanja ekonomskog položaja i poslovnog ugleda struke
 • Upoznavanje s inozemnim rješenjima na području djelatnosti trgovine novim tehnologijama
 • Organizacija sjednica Vijeća Udruženja trgovine novim tehnologijama prema ukazanoj potrebi
 • Informacija članica – o svim aktualnostima u djelatnosti trgovine novim tehnologijama

Zakonodavne aktivnosti:

 • U okviru praćenja zakonodavne aktivnosti, kod izrade prijedloga propisa prate se stavovi i mišljenja  članica Udruženja te se na temelju objedinjenih prikupljenih primjedbi i prijedloga sastavljaju  mišljenja i stavovi u svrhu postizanja što kvalitetnijeg sadržaja predmetnih propisa
 • Suradnja s resornim te ostalim ministarstvima u izradi zakona i podzakonskih akata koji su direktno ili indirektno vezani uz djelatnost trgovine novim tehnologijama
 • Praćenje propisa s područja trgovine te predlaganje novih rješenja na području zakonodavstva

Edukacije- seminari, predavanja, okrugli stolovi, sajmovi

Organizacija profesionalnih konferencija, seminara, okruglih stolova, sajmova i sl. sukladno interesu članica.

Poslovni tajnik Udruženja trgovine novim tehnologijama: Ema Culi