Udruženje trgovine obuhvaća članice koje po NKD-u /2007./ pripadaju području G:

- Odjeljku 46 –Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

- Odjeljku  47 – Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Vijeće Udruženja trgovine broji 41 članicu.

Predsjednik Udruženja: Ivica Katavić, predsjednik Upravnog odbora, KTC d.d.

Poslovni tajnik Udruženja: Ivona Bačelić Grgić, Voditeljica Odjela za zaštitu potrošača

Aktivnosti Udruženja trgovine uključuju sljedeće aktivnosti:  

 • Analiziranje razvijenosti, organiziranosti i rezultata poslovanja trgovine;
 • Praćenje pravnih propisa s područja trgovine, te davanje prijedloga, mišljenja i preporuka u svezi izmjena i dopuna postojećih propisa, kao i donošenja novih propisa;
 • Poticanje dobrih običaja u gospodarstvu te praćenje i utvrđivanje trgovačkih običaja
 • Suradnja s tijelima državne uprave, znanstvenim institucijama, ostalim granskim Udrugama trgovine  u cilju pomoći članicama,
 • Organizacija sjednica i različitih tematskih sastanka iz djelokruga Udruženja
 • Suradnja sa Eurocommercom europskom lobističkom organizacijom za trgovinu sa sjedištem u Brusselu
 • Odgovori na upite članica /telefonski i pismeno/;
 • Odgovori na medijske upite
 • Priprema godišnje brošure Analiza trgovine u tekućoj godini
 • Organizacija seminara i ostalih stručnih skupova
   

Unutar Udruženja trgovine djeluje Grupacija direktne prodaje.