Upravni odbor HGK donio je 26.11.1998. godine Odluku o osnivanju Udruženja poslovanja nekretninama, kao oblik strukovnog organiziranja i povezivanja svih trgovačkih društava koja se bave poslovanjem nekretninama.

Inicijativa za osnivanje Udruženja poslovanja nekretninama proizašla je iz Grupacije agencija za promet nekretninama koja je aktivno djelovala od 1995. godine.

Udruženje poslovanja nekretninama obuhvaća članice Komore – trgovačka društva iz Područja L - Poslovanje nekretninama Nacionalne klasifikacije djelatnosti:

 • odjeljka 68      Poslovanje nekretninama
 • skupine 68.1   Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina
 • skupine 68.2   Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup
 • skupine 68.3   Poslovanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora

Rad Udruženja odvija se kroz Vijeće Udruženja kojeg čine najznačajniji predstavnici trgovačkih društava iz djelatnosti poslovanja nekretninama. Vijeće se sastaje prema potrebi, u cilju rješavanja tekućih problema.

Unutar Udruženja poslovanja nekretninama osnovani su slijedeći odbori:

 •     Odbor za medije
 •     Odbor za odnose s institucijama
 •     Odbor za pravna pitanja
 •     Odbor za organizaciju foruma
 •     Odbor za sajmove

Pri Udruženju poslovanja nekretninama djeluje i Komisija za pritužbe korisnika.

Strukovne grupe poslovanja nekretninama djeluju u Županijskim komorama Zagreb, Split, Rijeka, Zadar, Šibenik, Dubrovnik i Osijek.

Udruženje od osnutka 1995. godine kontinuirano djeluje na regulaciji tržišta nekretninama, u svrhu

 • uvođenja reda na tržištu nekretnina u RH
 • pružanja bolje, stručnije i kvalitetnije usluge potrošačima
 • zaštite interesa dionika u tržišnim transakcijama
 • kontinuirane edukacije agenata za nekretnine

Zbog nesređenog stanja na tržištu nekretnina, još je 1997. pokrenuta inicijativu za donošenje Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, u kojoj je struka tražila zakonsko rješenje po kojem se Registar posrednika, obrazovanje i stručni ispiti za agenate te Imenik agenata vode u HGK.

Upornim i sustavnim višegodišnjim radom postignuti su značajni rezultati, te je po prvi puta 2007. godine donesen Zakon o posredovanju u prometu nekretnina, kojim je stvoren pravni okvir za obavljane ove djelatnosti te je ona regulirana na tržištu. Na temelju predmetnog Zakona Hrvatska gospodarska komora dobila je javne ovlasti provođenja stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina, vođenja Imenika agenata i Registra posrednika u prometu nekretnina.

Zakon je, pored ostalog, omogućio da se građanima potrošačima pruži bolja, profesionalnija i kvalitetnija usluga, te je podloga za transparentni i pravno sigurniji sustav u prometu nekretnina.

Sa svrhom samoregulacije i unapređenja struke 1998. godine usvojen je Etički kodeks posrednika u prometu nekretninama, koji je 2003. g. noveliran i usvojen u formi Pravila poslovanja posrednika u prometu nekretninama. Radi potrebe usklađivanja odredaba Pravila poslovanja posrednika u prometu nekretninama sa Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina, 2011. g. usvojen je Kodeks etike poslovanja posrednika u prometu nekretnina koji u cjelosti zamjenjuje Pravila poslovanja.

U cilju poticanja cjeloživotnog obrazovanja kontinuirano se provodila edukacija posrednika u prometu nekretnina te je organizirano petnaest ciklusa edukacije posrednika u prometu nekretninama ( do donošenja Zakona o posredovanju u prometu nekretnina ), trinaest ciklusa pripremnih seminara za polaganje stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnine ( nakon donošenja Zakona o posredovanju u prometu nekretnina ), tri cjelodnevne radionice na temu „zemljišnih knjiga“ i trideset i dva Foruma poslovanja nekretninama.

Udruženje je nastupalo i na sajmovima nekretnina u inozemstvu (Real Vienna, Expo Real, MIPIM).

Komora i Udruženje su, uz ostalo, izdali dvije knjige o poslovanju nekretninama i Priručnik za polaganje stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnine, te provode stručne ispite za agente posredovanja u prometu nekretnina.

Sve te aktivnosti provode se u cilju unapređenja rada u djelatnosti poslovanja nekretninama te kako bi se suzbila siva ekonomija u ovoj djelatnosti.

Neupitno je kako sama struka najdjelotvornije prepoznaje i rješava svoje probleme.

Imenik agenata i Registar posrednika u prometu nekretnina objavljeni su na web stranicama i omogućavaju potrošačima da u bilo kojem trenutku provjere da li je posrednik s kojim posluju ovlašten za posredovanje (https://digitalnakomora.hr/e-javne-ovlasti/registar-posrednika-u-prometu-nekretnina).

Predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama je: Dubravko Ranilović, direktor Kastel- Zagreb d.o.o.

Zamjenica predsjednika: Jasminka Biliškov, direktorica, Biliškov nekretnine d.o.o.

 

15. studenog 2023. godine donesen je Zakon o mjerama ograničavanja koji je objavljen u "Narodnim novinama" br. 133/2023, a koji su dužni provoditi i posrednici u prometu nekretninama. U pratećim dokumentima možete pronaći letak s novostima u području primjene mjera ograničavanja u 2023. i 2024. godini. Također, radi ujednačavanja opsega i sadržaja politika, kontrola i postupaka obveznika provedbe Zakona uskoro će biti donesene opće smjernice, a nakon njih i sektorske smjernice o čemu ćete biti naknadno obaviješteni.