O Sektoru za trgovinu


Sukladno uređenju i djelokrugu rada Hrvatske gospodarske komore, Sektor za trgovinu kao ustrojstvena jedinica promiče, zastupa i štiti interese svojih članica kroz provođenje aktivnosti vezanih za razvoj i unapređenje djelatnosti trgovine, promociju gospodarstva Republike Hrvatske te unapređenje politike zaštite potrošača.

Sektor djeluje kroz dva Odjela:

 1. Odjel za usluge u trgovini
 2. Odjel za zaštitu potrošača
 1. U okviru Odjela za usluge u trgovini djeluju 7 udruženja i 3 zajednice:
  1. Udruženje trgovine
  2. Udruženje trgovine motornim vozilima 
  3. Udruženje trgovine na veliko farmaceutskim proizvodima i ortopedskim pomagalima
  4. Udruženje poslovanja nekretninama
  5. Udruženje za istraživanje tržišta
  6. Udruženje trgovine novim tehnologijama
  7. Zajednica franšiznog poslovanja
  8. Zajednica davatelja usluga poslovnog najma vozila
  9. Zajednica nezavisnih trgovaca automobilskim dijelovima

    2.  Odjel za zaštitu potrošača provodi niz aktivnosti u cilju zaštite interesa svojih članica kao i unapređenja politike zaštite potrošača kao krajnjih korisnika roba i usluga u trgovini te surađuje aktivno sa nadležnim tijelima državne uprave i sa udrugama civilnog društva koje zastupaju interese potrošača u Republici Hrvatskoj.