Sukladno uređenju i djelokrugu rada Hrvatske gospodarske komore, odjel za trgovinu kao ustrojstvena jedinica promiče, zastupa i štiti interese svojih članica kroz provođenje aktivnosti vezanih za razvoj i unapređenje djelatnosti trgovine, promociju gospodarstva Republike Hrvatske te unapređenje politike zaštite potrošača. Poslovna suradnja, pružanje stručne pomoći i tekuće informiranje članica obavlja se posredstvom udruženja, strukovnih grupacija, ad hoc radnih grupa te u direktnim kontaktima sa članicama.

Rad odjela za trgovinu odvija se na temelju programa rada i kroz strukovna udruženja:

  1. Udruženje trgovine
  2. Udruženje trgovine motornim vozilima 
  3. Udruženje trgovine na veliko farmaceutskim proizvodima i ortopedskim pomagalima
  4. Udruženje poslovanja nekretninama
  5. Udruženje za istraživanje tržišta
  6. Udruženje trgovine novim tehnologijama
  7. Zajednica franšiznog poslovanja
  8. Zajednica davatelja usluga poslovnog najma vozila
  9. Zajednica nezavisnih trgovaca automobilskim dijelovima