Na 22. sjednici, održanoj 6. srpnja 2015. godine Upravni odbor HGK donio je odluku o izmjenama i dopunama Odluke od 22. ožujka 1995. godine, čime je promijenjeno ime Zajednici za kombinirani prijevoz u Zajednica za intermodalni transport i logistiku.

U HGK je 28. studenoga 2017. godine održana plenarna sjednica Zajednice na kojoj je izabrano novo predsjedništvo Zajednice te novi voditelji grupacija i njihovi zamjenici. Nakon izvještaja o dosadašnjem radu Zajednice od 2015. do 2017. usvojen je i novi poslovnik o radu.

U HGK je 28. siječnja 2020. godine održana sjednica Zajednice na kojoj je usvojen novi poslovnik o radu i izabrano vijeće Zajednice od 8 članova. Izabrani su i novi Voditelj i zamjenik voditelja Grupacije za intermodalni prijevoz tereta.

Ustrojstvo Zajednice (od 28. studenoga 2017. godine)

  • Predsjednik Zajednice: Ivica Vrankić, Train Hungary Maganvasut Kft – Podružnica u Zagrebu
  • Zamjenik predsjednika Zajednice: Jasmina Pašagić Škrinjar, Fakultet prometnih znanosti
  • Poslovni tajnik: Saša Subotić, Sektor za promet i veze HGK

 

Unutar Zajednice osnovane su tri grupacije:

1. Grupacija za intermodalni prijevoz tereta

Voditelj grupacije: Boris Rosanda, Transagent d.o.o. Rijeka

Zamjenik voditelja grupacije: Žarko Acinger, Kontejnerski terminal Jadranska vrata - ICTSI, Rijeka

2. Grupacija za integrirani prijevoz putnika

Voditelj grupacije: Borna Abramović, Fakultet prometnih znanosti

Zamjenik voditelja grupacije: Denis Šipuš, Fakultet prometnih znanosti

3. Grupacija za logistiku

Voditelj grupacije: Marko Frankola, DHL International d.o.o.

Zamjenik voditelja grupacije: Martina Furdić, Fakultet prometnih znanosti

 

Zadaci Zajednice

  • iniciranje i poticanje suradnje između nosilaca svih aktivnosti u području kombiniranog transporta i logistike radi njegova promoviranja i uspješnog razvoja
  • polazeći od društvenih i gospodarskih interesa, predlaže državnim organima donošenje poticajnih mjera i propisa radi uspješnog razvoja kombiniranog prometa i logistike u Hrvatskoj
  • razmatra pitanja i predlaže rješenja iz područja operativnog funkcioniranja kombiniranog transporta, tarifske problematike, pravne regulatore, metodologije iskazivanja troškova u području transporta i dr.
  • suradnja sa obrazovno-znanstvenim institucijama
  • suradnja s nacionalnim i međunarodnim organizacijama čiji je cilj unapređenje kombiniranog prometa i logistike.

Prateći dokumenti:

Ciljevi, misija i vizija

 

Detaljnije informacije možete dobiti u Sektoru za promet i veze HGK, tel.: 01 460-6763, Saša Subotić.

Izvor: Pixabay