UDRUŽENJE ZRAČNOG PROMETA

Zračni promet postao je značajan model prijevoza putnika, a u posljednjih nekoliko godina bilježi se znatno povećanje prijevoza robe i pošte. Iako je zračni promet vrlo osjetljiv na ekonomske i energetske krize, ratne sukobe i teroristička djelovanja, na globalnoj razini evidentira se konstantan porast prometa putnika između 7 i 8% godišnje dok je u Republici Hrvatskoj u prosincu 2019. zabilježeno 307 tisuća putnika ili 7,5% više nego u istom mjesecu prošle godine.

U Republici Hrvatskoj jedini zračni prijevoznik koji je registriran za redovni mrežni promet je Croatia Airlines koji u svojoj floti ima 12 zrakoplova (6 AirBus-ova; 2 A 320 i 4 A 319 te 6 Dash 8-Q400). Zatim je tu još i Trade Air orijentiran na charter letove ili iznajmljivanje zrakoplova.

Povezivanje svih čimbenike zrakoplovne industrije na jednom mjestu moguće je putem Udruženja zračnog prometa koje zastupa interese te unapređuje rad i poslovanje istih.
Udruženje zračnog prometa  otvoreno je za suradnju sa svim granama gospodarstva, a kao partnere u svom radu vide hrvatsku Vladu, resorno Ministarstvo, Hrvatsku agenciju za civilno zrakoplovstvo te ostale zainteresirane institucije.

Članstvo u strukovnom Udruženju je otvoreno svim zainteresiranim gospodarskim subjektima, a aktivnosti udruženja namijenjene su upravama poduzeća.

Predsjednik Udruženja zračnog prometa je gosp. Tonći Peović, Zračna luka Brač, a poslovni tajnik Udruženja je Štefanija Lukić Vrijen, HGK.

Detaljnije informacije možete dobiti u Odjelu za promet HGK, tel: 01 4606-719, g. Saša Subotić, tel: 01 4606-763.

Odjel za promet zastupa interese gospodarstva prema kreatorima gospodarske politike te kao takav koordinira rad strukovnog udruženja - Udruženja zračnog prometa.

Zakonska regulativa:

  1. Zakon o zračnom prometu (NN 69/09); Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zračnom prometu (NN 14/11; 84/11; 137/13; 92/14)
  2. Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu (NN 132/98); Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu ( NN 63/08; 94/13)
  3. Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe (NN 19/98);  (Ustavni sud RH (NN 20/00) ukida članak 26. Zakona); Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnutku Hrvatske kontnrole zračne plovidbe (NN 51/13)
  4. Zakon o zračnim lukama (NN 19/98); Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zračnim lukama (NN 14/11)