Udruženje za telekomunikacije

 Telekomunikacijsko tržište u Hrvatskoj je jedna od najznačajnijih gospodarskih grana, a svojom dinamikom i sadržajem jedna od ključnih hrvatskih gospodarskih infrastruktura. Ukupni prihod trgovačkih društava u ovom sektoru na godišnjoj je razini od oko 15 milijardi kuna što govori kako ovo tržište svojim značajem postaje jedna od prevladavajućih gospodarskih grana.  

 Uloga  Udruženja za telekomunikacije jest povezivanje poduzetnika koji će kroz rad Udruženja nastojati doprinijeti ostvarenju vizije Hrvatske kao društva znanja, kojem razvoj telekomunikacijskog sektora može značajno pridonijeti. Također Udruženje zastupainterese te unapređuje rad i poslovanje članica.

 Udruženje za telekomunikacije otvoreno je za suradnju sa svim granama gospodarstva, a kao partnere u svom radu vide hrvatsku Vladu, resorno Ministarstvo, Hrvatsku regulatornu agenciju za mrežne djelatnosti (HAKOM) te ostale zainteresirane institucije.

 Strukovno Udruženje obuhvaća :

  • Operatore javno dostupne telefonske usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži
  • Operatore javno dostupne telefonske usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži
  • Operatore usluge prijenosa slike, govora i zvuka putem elektroničkih komunikacijskih mreža
  • Operatore davanja pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme
  • Operatore usluga s dodanom vrijednošću

Daljnja  liberalizacija ovog tržišta je i dalje pravo poduzetničko iskušenje hrvatskog gospodarskog prostora. U telekomunikacijskom sektoru na najbolji način susreću se izazovi hrvatskog poduzetničkog potencijala i kapitala u susretu sa stranim kapitalom koji je već niz godina prisutan u ovom sektoru.

Strukovno Udruženje otvoreno je i ostalom gospodarstvu, a Vladu RH, resorno ministarstvo kao i Hrvatsku regulatornu agenciju za mrežne djelatnosti (HAKOM)  sagledava u partnerskom odnosu koje će se okončati punim tržištem svih sadašnjih i budućih davatelja telekomunikacijskih usluga. Članstvo u strukovnom Udruženju je otvoreno svim zainteresiranim gospodarskim subjektima, a aktivnosti udruženja namijenjene su upravama poduzeća.

Predsjednik Udruženja za telekomunikacije je gosp. Petar Čavlović, H1 Telekom, a poslovni tajnik Udruženja je Štefanija Lukić Vrijen, HGK. 

Detaljnije informacije možete dobiti u Odjelu za promet HGK, tel: 01 460-6823, gđa. Ljubica Herceg.

Sektor za promet i veze zastupa interese gospodarstva prema kreatorima gospodarske politike te kao takav koordinira rad strukovnog udruženja - Udruženja za telekomunikacije.

 

Zakonska regulativa:

Zakon o elektroničkim komunikacijama NN 73/08

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama NN 90/11; 133/12; 80/13; 71/14

Izvor: pixabay