Udruženje javnog linijskog cestovnog prijevoza putnika

7.srpnja 2021. godine održana je izborna sjednica Udruženja javnog linijskog cestovnog prijevoza putnika Hrvatske gospodarske komore.

Za predsjednika Udruženja izabran je gosp. Vedran Tomičić, član Uprave Autotransa d.o.o., a za zamjenika predsjednika gosp. Robert Šimleša, direktor Čazmatransa Vukovar d.o.o. koji su i članovi Vijeća.

U Vijeće Udruženja izabrani su:

 

Autoprometno poduzeće d.d. Požega,

Autotrans d.d. Cres ,

Autotransport d.d. Šibenik,

Autoturist d.o.o. Samobor,

Brioni d.o.o. Pula,

Čazmatrans-Nova d.o.o. Čazma

Čazmatrans Vukovar d.o.o. Vukovar

FlixBus CEE South d.o.o. Zagreb

Meštrović prijevoz d.o.o. Zagreb

Polet d.o.o. Vinkovci

Presečki grupa d.o.o. Krapina

Poslodavci i vozači se tijekom profesionalnog rada susreću s mnogim pitanjima o obvezama poslodavca, odgovornosti za rad vozača i njihovom poštovanju propisa, vođenja evidencije rada i odmora vozača te o ispravnom korištenju tahografa i tahografskih listića.

U nastavku se nalaze prezentacije o Uredbi EU, Smart tahografu i međunarodnoj suradnji i aktivnostima MMPI-a.

Zakonodavstvo EU

Smart tahograf

Međunarodna suradnja prometne inspekcije

Detaljnije informacije možete dobiti u Odjelu za promet HGK, tel: 01 460-6823. gđa. Ana Landek.

 

Izvor: web free picture